Zie Wetenschappelijke Integriteit

Commissie Wetenschappelijke Integriteit & vertrouwenspersonen

Aanspreekpunt voor klagers

Het eerste aanspreekpunt is de universitaire vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit (voor de klager), Prof.dr.ir. Olaf Fisscher (emeritus), email: o.a.m.fisscher@utwente.nl. Met hem kun je mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit, alsmede eventuele vervolgstappen, op vertrouwelijke basis bespreken. 

Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Klachten over (mogelijke) schendingen van de wetenschappelijke integriteit worden behandeld door de hiervoor ingestelde commissie, bestaande uit:

  • Prof.mr.dr. M.A. (Michiel) Heldeweg, faculteit BMS (voorzitter)
  • Prof.dr.ir L. (Leon) Lefferts, faculteit TNW
  • Prof.dr.ir. P. (Piet) Bergveld (emeritus)
  • Prof.dr.ir. G.J. (Geert) Heijenk, faculteit EWI

Daarnaast zijn er twee plaatsvervangend leden benoemd namelijk Prof. dr. J.M. (Jules) Pieters en Prof.dr. P.Y. (Yola) Georgiadou. Klachten kun je richten aan de secretaris van de commissie, K. (Katharina) Lemmens-Krug, e-mail: k.lemmens-krug@utwente.nl.

Ondersteuning voor de beklaagde

Medewerkers van de UT die te maken hebben (gekregen) met een klacht betreffende hun integriteit worden desgewenst bijgestaan door de onafhankelijke universitaire "vertrouwenspersoon voor de beklaagde" Prof.dr. Alfred Stein, e-mail: a.stein@utwente.nl. De vertrouwenspersoon voor de beklaagde kent de regels en procedures en kan de beklaagde hierin ondersteunen. De beklaagde kan zijn of haar zorgen met de vertrouwenspersoon voor de beklaagde delen en deze vertrouwenspersoon kan tevens nazorg leveren.

Onderzochte meldingen

Binnen de UT zijn gedurende de jaren tot en met 2012 geen ingediende klachten over mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit gegrond verklaard. Wel zijn er in deze tijd drie casussen onderzocht. In het jaar 2013 zijn 2 casussen onderzocht, waarvan er 1 ongegrond en 1 gegrond is verklaard. In het jaar 2014 heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit geen ingediende klachten ontvangen. In 2015 zijn er vier klachten binnengekomen. Daarvan is één klacht niet ontvankelijk verklaard en zijn de overige drie klachten inhoudelijk verder onderzocht. In 2016 en 2017 zijn de drie ontvankelijk verklaarde casussen uit 2015 afgehandeld. In 2016 en 2017 heeft de Commissie geen ingediende klachten ontvangen. In 2018 heeft de Commissie 1 klacht ontvangen. In 2019 heeft de Commissie 3 klachten ontvangen.