In de vier modules van het eerste jaar kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar de technische natuurkunde. Wiskunde speelt een belangrijk onderdeel binnen de bacheloropleiding. Je zult snel merken dat je zonder wiskunde geen technisch natuurkundige problemen kunt oplossen. De projecten die je in je eerste jaar doet, hebben een directe koppeling met de thema’s van de modules.

Een aantal modules volg je samen met studenten van de andere opleidingen, zoals Advanced Technology en Applied Mathematics.

Module 1: Dynamica en relativiteit

In de eerste module draait alles om dynamica en relativiteit. Bij dynamica gaat het vooral om het verband tussen krachten en bewegingen van objecten. Bij het meer abstracte onderdeel relativiteit blijken ‘vertrouwde’ begrippen als ‘afstand’ en ‘tijd’ afhankelijk te zijn van hoe snel de waarnemer beweegt. Natuurlijk ga je tijdens de eerste module ook al aan de slag in het lab. Je leert hoe je zelfstandig een natuurwetenschappelijk experiment moet opzetten en hoe je je resultaten moet rapporteren.

Tijdens het project Sportfysica krijg je de opdracht om een sportbeweging te gaan analyseren. Een aantal studenten hebben er voor gekozen om de bekende 'bottle flip' te analyseren. Ze hebben hier zelfs een artikel over gepubliceerd! Kijk hieronder de video over dit project. 

Module 2: Thermodynamica

Tijdens de tweede module leer je samen met studenten Advanced Technology alles over thermodynamica en thermodynamische cycli zoals motoren, koelinstallaties en warmtepompen. Werk in het lab is gericht op verschillende manieren van warmtetransport. De wiskunde die je nodig hebt om thermodynamische problemen op te lossen maakt ook deel uit van deze module. Jij en je projectgroep ontwerpen, bouwen en testen een thermodynamsich systeem zoals een koeler (koelinstallatie) of een energieopslagsysteem.

Module 3: Elektromagnetisme & meten

Tijdens de derde module leer je niet alleen over elektriciteit en magnetisme, maar ook over het fenomeen dat beide met elkaar verbindt. Natuurlijk komt ook de nodige wiskunde aan bod. Tijdens het project ga je aan de slag met een historisch experiment dat aanleiding gaf tot het formuleren van een kernbegrip uit Elektriciteit & Magnetisme. Samen met studenten Applied Mathematics ga je dit op een op een moderne, creatieve en aantrekkelijke manier opnieuw uitvoeren en demonstreren. Je leert in deze module ook hoe de theorie ontstaan is en hoe wiskundigen en natuurkundigen hier op verschillende manieren tegenaan kijken.

Module 4: Quantum & geometrische optica

Om eigenschappen van materialen te bepalen, moet je meer weten over atomen en de atomaire structuren van materialen. In de vierde module leer je hier meer over. Zo leer je bijvoorbeeld de eigenschappen van materialen te relateren aan de opbouw op atomaire schaal en ontdek je hoe transparantie verband houdt met de rangschikking van atomen. Ook krijg je een introductie in de kwantummechanica. In het project verdiep je je in een energietoepassing van materiaal. Ook ga je in deze module aan de slag in het lab en ga je een optische LED-fotodiode zender-ontvangerschakeling bouwen waarmee je een muzieksignaal kunt overbrengen.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies