Studieprogramma Industrial Engineering & Management

De bachelor Industrial Engineering & Management aan de Universiteit Twente duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier modules. In iedere module komen rondom één centraal thema alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk. Een vast onderdeel van elke module is het project, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met jouw team een werkbare oplossing ontwerpt. In totaal doe je twaalf modules; de laatste twee zijn gereserveerd voor je afstudeerproject. Heb je de opleiding succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science (BSc).

Het eerste jaar

In het eerste jaar leg je een sterke bedrijfskundige basis met behulp van wiskundige modellen en analysetools.

Het tweede jaar

In het tweede jaar ga je dieper in op diverse onderwerpen, zoals het financiële aspect, het verbeteren van processen en werk je veel in multidisciplinaire projecten. 

Het derde jaar

Het derde jaar vul je in met jouw vrije keuzeruimte en de afstudeeropdracht.

Verwachtingen van de opleiding

Soms melden studenten zich aan met een incompleet beeld van deze opleiding. Dat kan heel teleurstellend zijn en dat willen we graag voorkomen. Daarom hebben we een (engelstalige) tool ontwikkeld die kan helpen om erachter te komen of jouw beeld van deze opleiding correct is. Deze mag je voor jezelf invullen en besluiten of de opleiding aan je verwachtingen voldoet. 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies