Er zijn twee soorten collegegelden. controleer goed welke voor jou geldt.

Wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld

Over het algemeen geldt dat wanneer je voor het eerst gaat studeren, je het wettelijke collegegeld moet betalen. De overheid stelt het bedrag jaarlijks vast en is voor alle onderwijsinstellingen gelijk. Voldoe je niet aan de gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je je inschrijft voor een opleiding waar je al eerder een graad voor hebt behaald of omdat je een bepaalde nationaliteit hebt, dan betaal je het instellingstarief. Dit tarief en alle details en uitzonderingen vind je op de website van Student Services

Voor het studiejaar 2019 - 2020 bedraagt het wettelijk collegegeld € 2.083,- per jaar voor alle UT-bacheloropleidingen. Er geldt een uitzondering voor de opleiding: Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS).

Halvering wettelijk collegegeld

Het kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld voor halvering wettelijk collegegeld (studiejaar 2018-2019) voor eerstejaars bachelor studenten. De Tweede en de Eerste Kamer dienen de plannen nog goed te keuren. Een aantal uitzonderingen is daarbij van kracht. Bekijk daarom via de website van Rijksoverheid wat dit voorstel inhoudt en of deze maatregel ook op jou van toepassing is.

Bekijk gedetailleerde informatie over collegegeld.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies