Voorwaarden voor het mogen betalen van het verlaagde wettelijk tarief

Voorwaarden voor één jaar aaneengesloten halvering collegegeld zijn:
Recht op één jaar (12 aaneengesloten maanden) halvering van het wettelijke tarief hebben studenten die voldoen aan alle onderstaande eisen:
- studenten die voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk tarief 
- studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst starten met een opleiding aan HO-instelling
- studenten die een voltijds of deeltijds bacheloropleiding volgen (premasters uitgesloten)

Voorwaarden voor een tweede jaar aaneengesloten halvering collegegeld zijn:
Recht op een tweede jaar halvering van het wettelijk tarief hebben studenten die voldoen aan alle onderstaande eisen:
- studenten die voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk tarief
- studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst starten met een opleiding aan HO-instelling
- studenten die een bachelor of master lerarenopleiding volgen.
·         start een student een lerarenbacheloropleiding in studiejaar 2018 dan komt de student in studiejaar 2019 in aanmerking voor het    tweede jaar halvering collegegeld.
·         start een student een overige bacheloropleiding per studiejaar 2018-2019 waarbij recht is op een jaar halvering collegegeld, dan komt de student voor het eerst in aanmerking voor een tweede jaar halvering bij een lerarenmasteropleiding in het studiejaar 2021-2022.
·         een student die een lerarenopleiding volgt, heeft maximaal twee jaar recht op halvering van het collegegeld. Dit betekent dat wanneer een student een bachelor lerarenopleiding heeft gevolgd en reeds twee jaar halvering heeft gekregen, de student bij het volgen van een master lerarenopleiding niet opnieuw recht heeft op twee jaar halvering van het collegegeld.

Voor meer informatie, veelgestelde vragen en een infographic, kun je kijken op de pagina van de Rijksoverheid

Voorbeelden halvering collegegeld

Je hebt recht op 12 maanden (in het geval van het volgen van een lerarenopleiding, 24 maanden) aaneengesloten halvering van het collegegeld. Dit betekent dat wanneer je tussentijds stopt met de studie de kans bestaat dat wanneer je de studie hervat of kiest voor een nieuwe studie, je niet meer of voor minder maanden in aanmerking komt voor halvering van het collegegeld. Uit onderstaande voorbeelden blijkt wanneer je wel en wanneer je geen recht (meer) hebt op halvering collegegeld.

 • Voorbeeld 1: je hebt een eerdere inschrijving gehad aan een HO-instelling

  ·         Je hebt voor studiejaar 2018 (bijvoorbeeld per september 2016) een inschrijving gehad bij een (andere) HO-instelling
  ·         Deze inschrijving heeft maximaal een maand geduurd, want je hebt je direct weer uitgeschreven
  ·         Je hebt geen recht op halvering collegegeld, omdat je voor het studiejaar 2018-2019 een inschrijving hebt gehad bij een opleiding aan een HO-instelling

 • Voorbeeld 2: aaneengesloten bachelor studie

  ·         Je start per februari met een bachelor aan een onderwijsinstelling die je volgt tot aan september
  ·         per september stap je (ononderbroken) over naar een andere studie, eventueel naar een andere onderwijsinstelling en blijft de studie de rest van het jaar volgen
  ·         Je hebt dan recht op 12 maanden halvering collegegeld van februari tot en met januari

 • Voorbeeld 3: (tijdelijk) stoppen met je bachelor studie

  ·         Je start per september met een bachelor aan een onderwijsinstelling
  ·         Je stopt binnen 3 maanden, per 1 december, van hetzelfde studiejaar
  ·         Je meldt je het volgende studiejaar per september weer aan
  ·         Je komt in aanmerking voor 3 maanden halvering collegegeld van september tot en met november. De overige 9 aaneengesloten maanden volg je geen studie en heb je geen gebruik gemaakt van je recht op halvering collegegeld. Deze maanden neem je niet mee naar het nieuwe studiejaar en komen daarmee te vervallen

 • Voorbeeld 4: master lerarenopleiding

  ·         Je start per september 2021-2022* met een master lerarenopleiding  
  ·         Deze blijf je aaneengesloten volgen tot einde studie
  ·         Je hebt 24 maanden aaneengesloten recht op halvering collegegeld

 • Voorbeeld 5: overstap naar lerarenopleiding

  ·         Je start per september met een bacheloropleiding en rondt deze af na 3 jaar
  ·         Je start na je bachelor met een master lerarenopleiding
  ·         Je hebt eerst 12 maanden recht op halvering van collegegeld tijdens de bacheloropleiding
  ·         Wanneer je start met je master lerarenopleiding heb je opnieuw recht op 12 maanden halvering collegegeld. In totaal heb je dan recht op 24 maanden halvering collegegeld. Je hebt dan geen recht op een tweede jaar halvering collegegeld tijdens het volgen van de lerarenopleiding. 

 • Voorbeeld 6: lerarenopleiding naast een andere opleiding

  ·         Je start per september 2021-2022* met een master lerarenopleiding en tegelijkertijd volg je een andere opleiding
  ·         Je hebt maar 12 maanden recht op halvering collegegeld, je verliest hierbij je recht op een tweede jaar halvering collegegeld

 • Voorbeeld 7: tijdelijk stoppen met je master lerarenopleiding

  ·         Je start in september met een lerarenopleiding en stopt per 1 februari van hetzelfde jaar
  ·         In september van het studiejaar daarop vervolg je jouw lerarenopleiding en rond deze af
  ·         Je hebt in totaal 17 maanden recht op halvering collegegeld, namelijk van september tot en met januari van het eerste jaar en gedurende de periode van september tot en met augustus in het tweede jaar. De 7 maanden van februari tot en met augustus in het eerste jaar heb je geen studie gevolgd, geen gebruik gemaakt van het recht op halvering collegegeld, waardoor deze maanden komen te vervallen. Deze maanden neem je niet mee naar het nieuwe studiejaar. 

*Een tweede jaar halvering voor de master lerarenopleiding kan pas per studiejaar 2021-2022 van kracht gaan. Je dient voorafgaand aan de master namelijk een bachelor af te ronden. Wanneer je de master start voor studiejaar 2021-2022 betekent dit dat je de bachelor voorafgaand aan de master vóór studiejaar 2018-2019 bent gestart, wat geen recht geeft ophalvering collegegeld.

Tarieven halvering wettelijk collegegeld

Termijnbedragen studiejaar 2020-2021

September-instroom
Kosten gelden voor het gehele collegejaar. Termijnen zijn van toepassing wanneer je door middel van automatische incasso betaalt.

Tarief

Collegegeld 
2020-2021

Termijn 11)
30 september

Termijn 2
30 november

Termijn 3
29 januari

Termijn 4
31 maart

Termijn 5
31 mei

Wettelijk voltijd  

€ 1.071

€ 238,20

€ 214,20

€ 214,20

€ 214,20

€ 214,20

Wettelijk tarief Atlas* 

€ 3.214

€ 666,80

€ 642,80

€ 642,80

€ 642,80

€ 642,80

Het tarief voor het gehalveerde collegegeld betreffende het studiejaar 2021-2022 is vastgesteld op € 1.084 voor het reguliere programma en op € 3.252 voor ATLAS. *Voor de ATLAS studie geldt alleen een halvering op het eerste wettelijke gedeelte van het collegegeld. Het tarief wordt daarmee: 1/2x wettelijk tarief + 1x wettelijk.

Februari-instroom
Kosten voor de periode van 1 februari tot en met 31 augustus. Deze betaal je in twee termijnen wanneer je door middel van automatische incasso betaalt.

Tarief

Collegegeld 
2020-2021

Termijn 11)
31 maart  

Termijn 2
31 mei

Wettelijk voltijd  

€ 624,75

€ 336,38

€ 312,38

Wettelijk tarief ATLAS

€ 1.250,08

€ 649,04

€ 625,04

Let op: Elke termijn beslaat een betalingsperiode van 2.4 maand en niet de volledige 3 maanden tot een volgende termijn.
1) Bij de eerste termijn betaal je € 24,00 administratiekosten