Studieopbouw BSc Industrial Design Engineering

Studiekeuze gemaakt?

maak en bedenk nieuwe of verbeterde producten, diensten en systemen die nuttig zijn voor de mens en onze samenleving.

Veel industrieel ontwerpers hebben duidelijke ideeën over hoe iets beter kan en vinden het leuk om iets te maken dat mensen in hun omgeving ook echt kunnen gebruiken. Tijdens de opleiding Industrial Design Engineering leer je de wensen van de eindgebruiker te vertalen naar een goed en mooi product, dienst of systeem door geavanceerde en gevarieerde technologieën en een doordachte, systematische ingenieursaanpak te combineren met kennis en vaardigheid als ontwerper. Je bouwt expertise op in alle disciplines die je daarvoor nodig hebt, van wiskunde en techniek tot design en marketing. Daarbij leg je een stevig fundament voor een specialisatie in je masteropleiding.

Met jouw kennis en vaardigheden als Industrial Design Engineer ontwerp je straks slimme, werkende oplossingen die het leven aangenamer, makkelijker, beter, fijner en soms zelfs volledig anders maken om zo bij te dragen aan een steeds veranderende wereld.

Modules Industrial Design Engineering

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Ideation15

   In de eerste module van het Industrial Design Engineering curriculum maak je kennis met alle aspecten van je toekomstige vakgebied. In een reeks korte ontwerpchallenges leer je het basisontwerpproces en de twee 'talen' van de industrieel ontwerper: de ontwerp- en engineeringtalen. Het leren van beide talen wordt ondersteund door cursussen over ontwerptheorie, statica en wiskunde. In de challenges leer je beide talen te gebruiken tijdens workshops in de studio. Elke ontwerpchallenge wordt afgesloten met een presentatiemarkt waar je -samen met je groepsleden- je ontwerpresultaten laat zien aan je medestudenten. 

  • Module 2 | Prototyping15

   In de tweede module leer je een mechanisch en functioneel prototype te bouwen op basis van een gegeven analyse en een programma van eisen. Je test dit prototype en doet op basis daarvan aanbevelingen om de functionaliteit te verbeteren. In de module leer je technische productmodellering, proces- en materiaalselectie en materiaalmechanica. Het leren van deze disciplines ondersteunt je bij het maken van een functioneel prototype dat gevalideerd kan worden.   

  • Module 3 | Designing with and for humans15

   In de derde module leer je alles over het inzetten van het menselijk perspectief in het ontwerpproces door te werken met een eindgebruiker, in dit geval iemand met een lichamelijke beperking. Door te leren over de principes van Human Centred Design en deze toe te passen in het project, krijg je een goed passend productontwerp voor de specifieke eisen en context van de eindgebruiker. De theoretische vakken zijn geïntegreerd met het project en bieden je de principes en tools die nodig zijn om te leren van en te werken met de eindgebruiker. Je zult de technieken van interactie met een product toepassen en contexten en concepten visueel communiceren. 

  • Module 4 | Mass production15

   In deze module duik je in de wereld van moderne productie. Hoe krijg - en behoud - je een uitgebreid overzicht van grote, complexe productieprocessen? Hoe kun je de productie-efficiëntie verbeteren, rekening houdend met veiligheid en duurzaamheid, maar ook met behoud van lage kosten? Je leert de productie-efficiëntie te verbeteren met simulaties en technische modellering. Met dergelijke simulaties kun je productietechnieken optimaliseren, uitdagingen identificeren en assemblagelijnen opnieuw definiëren. In het project ga je een (werkend) prototype omzetten in een werkend massaproduct, rekening houdend met de marktbehoeften, mechanische componenten en produceerbaarheid.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Data driven design15

   In deze module richt je je op het begrijpen en evalueren van de waarde van data in het ontwerpproces. Elk vak in de module draagt bij aan het doel van "data verkrijgen, begrijpen en gebruiken" voor de ontwerp- en gebruiksfase. De module behandelt de DDD-aanpak (Data-Driven Design) vanuit verschillende invalshoeken (bijv. mensgerichtheid, productie, ethiek, ontwerp van informatiesystemen) van industriële ontwerptechniek. DDD wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de manieren waarop data wordt gebruikt in het ontwerpproces en tijdens het gebruik van producten of systemen.

  • Module 6 | Design for value15

   In deze module werk je aan een multidisciplinair project. Je start een ontwerpbureau met studenten van de bacheloropleidingen Mechanical Engineering (ME) en Industrial Engineering and Management (IEM) om een consumentenproduct te ontwerpen voor een realistische context. Door het toepassen van Integrated Product Development leer je een product te ontwerpen dat waarde creëert voor verschillende belanghebbenden. De benodigde theorie komt aan bod in vakken als Marktonderzoek, Value Proposition Design en Product Data Management & Visualisatie.

  • Module 7 | Sustainable futures15

   In deze module gaat het erom jou als ontwerper in staat te stellen duurzame toekomsten te ontdekken en jouw positie in dit proces te begrijpen. Je richt je op het ontwerpen en ontwikkelen van mogelijke toekomsten op het gebied van verpakkingsontwerp, terwijl je omgaat met afwegingen en redeneringen op basis van onzekerheden. Je leert te handelen en te ontwerpen als generalist (basiskennis begrijpen over het ontwerpen van duurzame toekomsten) en als specialist om een expert te worden in een specifiek onderwerp (zoals verpakkingstechniek, levenscyclusanalyse of consument en markt), in een transdisciplinair project. 

  • Module 8 | Product service systems15

   Deze module biedt een overzicht van de principes, methoden en tools die horen bij het ontwerpen en implementeren van een Product Service System (PSS). Je specialiseert je in het ontwerpen van verschillende aspecten van een Product Service System en leert de waarde van het uitbreiden van traditionele productontwikkeling met aanvullende diensten. Deze module richt zich ook op je persoonlijke ontwikkeling en biedt verschillende activiteiten gericht op het ontwikkelen van je visie, sterke punten en voorkeuren als toekomstig industrieel ontwerper. 

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   Het eerste semester van het derde jaar (30 EC's) bestaat uit keuzeruimte, waarin je verschillende opties kunt kiezen. Wij moedigen onze studenten ook aan om deze tijd in het buitenland door te brengen. Hier zijn enkele opties:

   Volg verdiepende vakken in de Industrial Design Engineering, of verbredende vakken uit andere opleidingen, bijvoorbeeld Civil EngineeringMechanical Engineering of Industrial Engineering and Management.

   Studeer een half jaar (twee modules, oftewel één semester) aan een andere universiteit in Nederland of daarbuiten. Hierdoor leer je vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkel je een flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken.

   Meld je aan bij één van onze studententeams, bijvoorbeeld het Green Team, het Solar Team of het Electric Superbike Team.  

   Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Industrial Design Engineering, bijvoorbeeld een andere technische master of een van onze opleidingen in de sociale wetenschappen.

   Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

  • Module 11 | Design for transitions10

   Deze module verkent socio-technische transities en geeft je kennis en vaardigheden om door complexe, onzekere systeemdynamieken te navigeren. Transities zijn momenten van technologische, sociale, culturele, economische en industriële verandering die voortkomen uit verschillende socio-economische drijfveren. In deze module leer je hoe je een realistisch (systeem)ontwerp maakt dat een transitie faciliteert en is ingebed in de maatschappij en sociale structuren. Het omvat multidisciplinaire onderwerpen en transdisciplinaire benaderingen. 

  • Module 12 | Bacheloropdracht20

   Je sluit deze bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. Tijdens de eindopdracht moet je aan kunnen tonen dat je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens je opleiding, kunt toepassen. Tijdens het afstuderen kun je uit een breed scala aan onderwerpen kiezen, zowel praktisch als academisch georiënteerd. Na afronding van dit jaar mag je jezelf officieel Bachelor of Science (BSc) noemen.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Voor elke opdracht of tentamen waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen én voldoen aan de aanvullende eisen die de opleiding stelt, om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer gehaald en voldoe je aan de aanvullende eisen? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald en hebt voldaan aan de aanvullende eisen die de opleiding stelt. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. 

  Staan persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen je studieprestaties in de weg? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies