Studieopbouw BSc Industrial Design Engineering

Studiekeuze gemaakt?

Bedenk en maak nieuwe of verbeterde producten die nuttig zijn voor mens en maatschappij.

Veel industrieel ontwerpers hebben duidelijke ideeën over hoe iets beter kan en vinden het leuk om iets te maken dat mensen in hun omgeving ook echt kunnen gebruiken. Tijdens de opleiding Industrial Design Engineering leer je de wensen van de eindgebruiker te vertalen naar een goed en mooi product door geavanceerde en gevarieerde technologieën en een doordachte, systematisch ingenieursaanpak te combineren met kennis en vaardigheid als ontwerper. Je bouwt expertise op in alle disciplines die je daarvoor nodig hebt, van wiskunde en elektrotechniek tot design en marketing. Daarbij leg je een stevig fundament voor een specialisatie in je masteropleiding.

Met jouw kennis en vaardigheden als Industrial Design Engineer ontwerp je straks slimme, werkende oplossingen die het leven aangenamer, makkelijker, beter, fijner en soms zelfs volledig anders maken.

Modules Industrial Design Engineering

Tijdens deze driejarige bacheloropleiding volg je twaalf modules: vier modules per jaar. In elke module behandel je een thema en komen alle belangrijke aspecten van je studie samen: theorie en praktijk, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie en teamwerk.

overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | Introduction to IDE15

   In deze eerste module – jouw kennismaking met Industrial Design Engineering – ontwerp je een consumentenproduct. In dit project raak je bekend met de verschillende fasen van een industrieel ontwerpproces. Verder doe je technische basiskennis op en ga je aan de slag met de vakken Design Sketching 1 en Introduction to IDE. Je volgt ook vakken als Mathematics, Statics en Materials; zo raak je vertrouwd met de gevolgen van krachten en vervorming voor producten, materiaalgedrag en materiaalkeuze.

  • Module 2 | Ideation15

   In de tweede module staat conceptvorming centraal. Je leert hoe je een consumentenproduct ontwerpt, waarbij de nadruk ligt op het genereren en visualiseren van (deel)oplossingen waarbij je rekening houdt met vormgeving, functionaliteit en (technische) haalbaarheid. Je krijgt de vakken Construction, Production 1, Technical Product Modelling 1 en Discovery, die je toepast in het project van deze module. In de eerste drie vakken staat (technische) haalbaarheid centraal; in het vak Discovery leer je vanuit abstracties te ontwerpen en voorwerpen vorm te geven.

  • Module 3 | Realisation of products15

   In de derde module bouw je verder op wat je in module 2 hebt geleerd. Je werkt je concept verder uit tot een prototype. Er is aandacht voor de relaties tussen geometrie, materiaal en productieproces en er wordt gekeken naar zowel enkelstuks- als massaproductie. Het massaproduct wordt op papier helemaal uitgewerkt. De vakken Design Sketching 2 en Production 2 zijn nauw aan het project gerelateerd. Verder komt het vak Mechanics of Materials aan bod. Net als in de andere modules speelt ook Mathematics weer een belangrijke rol.

  • Module 4 | Smart products15

   Hoe moet een ‘slim product’ eruitzien? Zo’n product leer je, in teamverband, te ontwerpen in module 4. Hierbij maak je gebruik van een combinatie van mechanica, elektronica en softwareoplossingen. Je team begint met een analyse van de doelgroep. De volgende stap is het genereren van meerdere productconcepten, waarvan de meest passende wordt geselecteerd. Het resultaat is een ontwerp met een prototype. Je wordt uitgedaagd om de balans te zoeken tussen de deeloplossingen die zijn gevonden in de verschillende domeinen: mechatronica, sensoren en software. Ook kijk je tijdens een gebruikerstest naar de interactie tussen mens en product.

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Human-product relations15

   In deze module onderzoek je de relatie tussen mens en product van alle kanten. Je kijkt naar aspecten als gebruik, gedrag en styling. Ook is er aandacht voor de verschillende niveaus waarop deze relaties vorm krijgen: individueel niveau, sociaal niveau (in contact met anderen) en maatschappelijk niveau (cultuur, milieu, enzovoort). Ter voorbereiding op module 6 verdiep je jouw technische kennis met de vakken Production 3, Energy & Heat Transfer en Physical Ergonomics.

  • Module 6 | Consumer products15

   In het multidisciplinaire project van module 6 werk je samen met studenten van de opleidingen Mechanical Engineering en Industrial Engineering and Management. Je ontwerpt samen een consumentenproduct. Dat kan van alles zijn: van een koffiemachine tot een scheerapparaat en van een biertap tot een multifunctionele vergadertafel. Een bedrijf levert deze opdracht aan en geeft specifieke informatie over het projectonderwerp in gastcolleges. De bijbehorende theorie hiervoor doe je op in colleges als Graphic Design, Technical Product Modelling 2 en Product Market Relations. 

  • Module 7 | Designing for specific users15

   Tijdens het project van deze module staat het ontwerpen van een product voor een specifieke doelgroep centraal. Specifieke doelgroepen kunnen bijvoorbeeld mensen met een zwaar lichamelijk beroep zijn (stratenmaker, brandweerman, politieagent), kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Je moet je dus goed kunnen verplaatsen in de doelgroep om een goed ontwerp te maken. Je krijgt colleges in vakken als Cognitive Ergonomics, Design Sketching 3 en Linear Algebra.

  • Module 8 | Virtual product development15

   In de laatste module van het tweede jaar leer je werken met het grote aanbod aan beschikbare gereedschappen voor een industrieel ontwerper. De nadruk ligt op productontwerp, het maken van een onderbouwde, wetenschappelijke keuze en het integreren van (virtuele) gereedschappen binnen het project, zoals een product-service combinatie in een openbare omgeving. Concrete voorbeelden zijn: is een volgsysteem waarmee ouders met behulp van een armband hun kind in de gaten kunnen houden, of waarmee vrienden elkaar kunnen vinden op een festival; een betaalsysteem voor evenementen; of verplaatsbare zeecontainers met slaapplekken voor festivals. In deze module volg je de vakken Dynamics en Introduction Finite Element Method.

 • Jaar 3EC
  • modules 9&10 | Vrije keuze30

   Het eerste semester van het derde jaar (30 EC's) bestaat uit keuzeruimte, waarin je verschillende opties kunt kiezen. Wij moedigen onze studenten ook aan om deze tijd in het buitenland door te brengen. Hier zijn enkele opties:

   Volg verdiepende vakken in de Industrial Design Engineering, of verbredende vakken uit andere opleidingen, bijvoorbeeld Civil EngineeringMechanical Engineering of Industrial Engineering and Management.

   Studeer een half jaar (twee modules, oftewel één semester) aan een andere universiteit in Nederland of daarbuiten. Hierdoor leer je vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkel je een flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken.

   Meld je aan bij één van onze studententeams, bijvoorbeeld het Green Team, het Solar Team of het Electric Superbike Team.  

   Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Industrial Design Engineering, bijvoorbeeld een andere technische master of een van onze opleidingen in de sociale wetenschappen.

   Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

  • Module 11 | Systems in context10

   In de module Systems in Context ontwerp je een complex systeem in een realistische situatie. Vanwege de verwachtingen die mensen stellen aan producten en de toenemende productmogelijkheden, worden producten steeds complexer. Het is een uitdaging om zulke complexe producten zo te maken dat alle afzonderlijke systeemonderdelen goed functioneren. Om dat te kunnen moet je goed kunnen omgaan met complexiteit, vage normen en moderne technologieën. Je volgt in deze module vakken die je rechtstreeks kunt toepassen in het project, zoals Philosophy and Sociology of Technology, Design and Meaning en Design of Mechatronics and Systems. 

  • module 12 | Bacheloropdracht20

   Je sluit deze bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht. De laatste vier maanden van je studie ben je bezig met de voorbereiding en uitvoering van een ontwerp van een consumentenproduct in de universiteit of bij een bedrijf. In dit half jaar moet je aan kunnen tonen dat je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens je opleiding, kunt toepassen. Rond je dit jaar succesvol af, dan ontvang je je bachelordiploma en mag je je officieel Bachelor of Science (BSc) noemen. Je kunt bij je onderwerpkeuze al rekening houden met een eventuele masterspecialisatie of -opleiding.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Voor elke opdracht of tentamen waarvoor je een voldoende haalt, krijg je studiepunten. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen én voldoen aan de aanvullende eisen die de opleiding stelt, om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer gehaald en voldoe je aan de aanvullende eisen? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald en hebt voldaan aan de aanvullende eisen die de opleiding stelt. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. 

  Staan persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen je studieprestaties in de weg? Neem dan contact op met de studieadviseur.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies