Studieprogramma

Twents Onderwijsmodel

Het Twents Onderwijsmodel (TOM) van de Universiteit Twente betekent uitdagend projectonderwijs in thema’s. Het onderwijs bestaat uit tijdvakken van 10 weken waarbij telkens één thema centraal staat. Zo leer je als student om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en dwarsverbanden met andere disciplines te leggen.

Studenten vormen multidisciplinaire teams om vanuit diverse invalshoeken naar de voorliggende opgave te kijken. Technische oplossingen brengen daarbij bijvoorbeeld ook sociaal-maatschappelijke, economische en design dilemma’s met zich mee die onderdeel zijn van de sociale context van het probleem. 

De Universiteit Twente investeert flink in de meerwaarde van de campus als fysieke leeromgeving, met bijvoorbeeld de Classroom of the Future en het DesignLab. Met slimme technische toepassingen kunnen gasten op afstand meedenken en meewerken aan de projecten, of kan een gastspreker de studenten inspireren met een kleine presentatie. Online informatie kan eenvoudig worden ontsloten en de technische hulpmiddelen maken 3D-modelling van bijvoorbeeld prototypes mogelijk.

TOM kent 5 principes:

  • onderwijs in modules
  • werken in projecten
  • zelf verantwoordelijk zijn
  • leren samen met andere studenten
  • snel op de juiste plek

In juli 2016 is de eerste lichting TOM-studenten afgestudeerd. Bekijk hieronder hun ervaringen:

Chat offline (info)