Studieprogramma

Derde studiejaar

Je gaat afstuderen! Het derde jaar van de bachelor Gezondheidswetenschappen bestaat voor de helft uit keuzeruimte (minor), de andere helft besteed je aan de laatste stap die je moet nemen voordat je jezelf Bachelor of Science mag noemen: je afstudeerproject. De vrije keuzeruimte vul je naar eigen inzicht in. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten. Je kan bijvoorbeeld een semester in het buitenland studeren.


Keuzevrijheid: dit zijn jouw opties

  • Stage lopen: een uitstekende manier om werkervaring op te doen, nog meer zicht te krijgen op de zorgsector en je netwerk te verbreden. Wij werken samen met veel externe organisaties en helpen je graag aan een goede stageplek. Je kunt natuurlijk ook zelf met een voorstel komen.
  • Studeren aan een andere universiteit: studeren in het buitenland is een avontuur van onschatbare waarde en raden wij je zeker aan! Je leert vraagstukken vanuit een andere cultuur te benaderen en ontwikkelt een flexibiliteit om in diverse teams en omstandigheden te werken. Vaardigheden die later goed van pas komen. Ook het volgen van vakken aan een andere universiteit kan van meerwaarde zijn.
  • Losse keuzemodules: verbreed je kennis door modules te volgen bij andere opleidingen aan de Universiteit Twente, bijvoorbeeld International Business Administration of Psychology. 

Afstudeeropdracht

De tweede helft van het derde jaar gebruik je voor je afstudeeropdracht. Het doel is dat je een actueel vraagstuk op een wetenschappelijke manier oplost. Van tevoren bespreken we met jou de onderzoeksvraag waarmee je aan de slag wilt. Je kunt je opdracht doen bij een onderzoeksgroep van de Universiteit Twente, zorginstellngen en ziekenhuizen als ZGT in Hengelo, Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuis in Apeldoorn, MST in Enschede of Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. 


Chat offline (info)