Het tweede jaar wordt gekenmerkt door verdieping. Om te beginnen kies je in het eerste kwartiel voor een specialisatie (Smart Technology of New Media). In de modules daarna staan thema’s centraal als Intelligent Interaction Design, Business & Entrepreneurship en het versturen, verwerken en visualiseren van “big data”.

Net als in het eerste jaar, krijg je tijdens de vier modules inzicht in de talloze beroepen en thema’s van jouw vakgebied en leer je praktische oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen.

MODULE 5: SPECIALISATIE

De beide Modules 5 zijn zogenaamde toolmodules. In deze modules verwerf je fundamentele kennis over frequent gebruikte hulpmiddelen voor het kunnen uitvoeren van je latere beroep. Je kiest tussen:

5A, Smart Technology (systemen, signalen en slimme omgevingen): in deze module komen de fysische principes en systeembeschrijvingen aan bod die ten grondslag liggen aan onze hedendaagse (ingebedde) slimme elektronica. Onderwerpen die behandeld worden:

  • Circuits and Electronics: filters, versterkers, stapresponsies;
  • Sensors;
  • Inleiding in de Telecommunicatie;
  • Regelsystemen;
  • Systems and Signals (ondersteunende wiskunde);

5B, New Media (internet, games, visualisatie): in deze module verwerf je de vaardigheden en theorie die nodig zijn voor New Mediaproducten, zoals geanimeerde films of spellen. Hierbij maak je gebruik van de volgende elementen:

  • “Sound engineering”: geluidsanalyse en –synthese;
  • Digitale grafische technieken en 3D visualisaties;
  • Speltheorie;
  • Het opzetten van een verhaallijn via grafische middelen;
  • Een wiskundetrack ter ondersteuning van de bewerkingen met geluid en beeld.

MODULE 6: INTELLIGENT INTERACTION DESIGN

Deze module gaat over het ontwerpen, realiseren en evalueren van de interactie tussen mensen en technische systemen, met name intelligente systemen. Je ontwerpt een interactief (en mogelijk intelligent) systeem en evalueert dit met potentiële gebruikers. Mogelijk onderwerpen: interactie tussen mens en machine, kunstmatige intelligentie, onderzoeksmethoden, statistiek en programmeren.

MODULE 7: innovation & entrepreneurship

Heb je altijd al willen weten hoe grote ondernemingen radicale, baanbrekende innovaties op de markt brengen? Of hoe ondernemers met een fantastisch idee een eigen bedrijf opzetten? Tijdens deze module maak je kennis met de academische discipline innovatiemanagement en ondernemerschap. Want alleen met een positieve, goed onderbouwde business case kan jouw ontwerp daadwerkelijk in productie worden genomen.

MODULE 8: data - from the sources to the senses

Module 8 is de laatste gemeenschappelijke module in het programma. Centraal staat het Hybrid Worlds-project, waarin je met medestudenten in groepen van 10-15 samenwerkt aan een installatie, die de fysieke wereld samenbrengt met de cyberwereld. Je kunt in dit project alle kennis en kunde van de vorige modules samenbrengen. In het project zul je (big) data, in de breedste zin, vanuit verscheidende bronnen gebruiken en verwerken. Het doel is deze data te presenteren in een fysieke, interactieve installatie. Ondersteunende elementen in deze module zijn:
• Data-Driven Applications: databases and the handling of (big) data;
• Data Visualisation: het inzichtelijk representeren van big data;
• Internet Technology: data protocols and data handling;
• Verdiepend onderdeel in of Smart Technology (biosignals and medical electronics), of New Media (in samenwerking met Data Visualisation)

Samengevat dragen de vier modules waaruit het tweede jaar is opgebouwd op de volgende manieren bij aan de einddoelen van de opleiding (we geven je twee overzichten, om de verschillen tussen de specialisaties Smart Technology en New Media aan te geven):Meer informatie over het derde jaar.

Chat offline (info)