Studieopbouw BSc Creative Technology

Studiekeuze gemaakt?

Uitdagende problemen, praktische oplossingen. leer je de behoefte van de eindgebruiker terug te vertalen naar jouw product.

Je zet technologische kennis om in slimme, praktische oplossingen die het leven aangenamer, makkelijker, beter, fijner en soms zelfs volledig anders maken. Je krijgt les in moderne labs van topwetenschappers die de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen met je delen.

Modules Creative Technology

Vanaf het eerste jaar ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk. Je werkt samen in multidisciplinaire teams, zoekt en analyseert net zo lang tot je de kern van een vraagstuk hebt gevonden en ontwikkelt vervolgens oplossingen die het verschil maken. Studenten vóór jou maakten onder meer een ontwerp voor een rollator voor kinderen, een sweatshirt dat laat zien in welke stemming je bent, en een Internet of Things Escape Room. Net als zij, creëer jij straks technische oplossingen die die slim bedacht zijn, er goed uitzien en een maatschappelijk relevant zijn.

Overzicht modules

 • Jaar 1EC
  • Module 1 | We create Identity15

   In de eerste module leer je Creative Technology kennen (als discipline en als vak). Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

   Een inspirerende inleiding tot het brede vakgebied van Creative Technology

   Een introductie van de deelthema’s die essentieel zijn voor de opleiding, zoals Smart Technology, Media Technologie, Computer Science, (Visual) Storytelling

   Een inleiding tot projectorganisatie en creatieve toepassingen

   Werken aan je eigen professionele ontwikkeling als creatief technoloog.

  • Module 2 | Smart Environments15

   Deze module gaat over de interactie van elektronische en digitale systemen. Ook komt de interactie tussen systemen en ‘de echte wereld’ aan bod, van eenvoudige relaties tot ingewikkelde, ‘slimme omgevingen’. Je leert:

   Interactieve programma's voor beeldscherm- en embedded toepassingen te ontwerpen en ontwikkelen

   Hoe je de theorie van slimme omgevingen kunt omzetten in functionerende gedistribueerde toepassingen, wat inhoudt dat de toepassing onderverdeeld kan worden in delen die gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.

   Hoe je wiskundige concepten inzet voor het modelleren van systemen, om hiermee creatieve toepassingen te ontwerpen en te ontwikkelen

   Basisbeginselen van onderwerpen uit de fysica zoals geluidsanalyse en -synthese en elektrische systemen

   De principes van tekenen toe te passen in perspectief en 3D op het ontwerpproces

   Projectdoelstellingen te realiseren, waarbij je reflecteert op je eigen rol binnen het team

  • Module 3 | Living & Working tomorrow15

   Een van de taken van een creatief technoloog (jij dus) is het genereren van ideeën, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de klant. De creatief technoloog verwerkt deze ideeën, sleutelt eraan en speelt ermee door verschillende concepte te ontwikkelen, daarmee kan worden gekozen wat in productie gaat en in de schappen komt te liggen. Dit complexe proces ga jij in deze module behandelen zodat je alvast een indruk krijgt van jouw toekomstige baan. 

  • Module 4 | Art, Impact & Technology15

   Kun je als mens gevoelens van medelijden ontwikkelen bij een kunstmatige, levenloze installatie? Kun je muziek maken met licht? In de vierde module ontwerp en realiseer je een interactieve installatie voor Gogbot: een lokaal kunst- en techniekfestival. Je gebruikt en combineert daarbij de methoden en technieken die je in de eerdere modules hebt geleerd. 

 • Jaar 2EC
  • Module 5 | Specialisatie15

   Deze module is een keuzemodule. Je verwerft fundamentele kennis over frequent gebruikte hulpmiddelen voor het kunnen uitvoeren van je latere beroep, alleen zijn de onderwerpen van de deelmodules uiteenlopend.

   Smart Technology (systemen, signalen en slimme omgevingen)
   In de specialisatie Smart Technology leer je over systemen, signalen en slimme omgevingen. Zo krijg je vakken waarin de theorie wordt uitgelegd achter filters, versterkers, stapresponsies, sensoren, en regelsystemen. Dit wordt vervolgens behandeld in de labsessies waarin je zelf met deze theorie aan de slag gaat. Daarnaast krijg je de ondersteunende wiskunde die nodig is om systemen en signalen te kunnen begrijpen. De specialisatie wordt afgesloten met een Smart Tech Hackaton, waarin je in kleine groepen installaties bouwt waarin de opgedane kennis geintegreerd tot uiting komt.

   Interactieve Media (internet, games, visualisatie)
   In Interactive Media leer je wat er nodig is om films en spellen te animeren. Zo leer je hoe geluid geanalyseerd en gesynthetiseerd kan worden, hoe speltheorie in elkaar steekt en hoe 3D visualisaties en animaties gemaakt kunnen worden. Daarnaast maak je kennis met technieken als virtual reality en augmented reality. Al deze kennis wordt gecombineerd in een eindproject waar je in tweetallen een interactieve ervaring of 3D game ontwikkelt.

   Humane by Design
   Humane by design wordt aangeboden door de VU Amsterdam. Deze specialisatie richt zich op bewustwording van de gevolgen van technologie voor mens en samenleving.

  • Module 6 | Intelligent Interaction Design15

   Hoe werkt Artificial Intelligence, en hoe zet je het in? Wat is er nodig om AI te verbeteren? Waar moet je überhaupt rekening mee houden bij de interactie tussen mensen en technische systemen? In deze module ontwerp je een interactief, intelligent systeem en evalueer je dit met potentiële eindgebruikers. 

  • Module 7 | From Ideas to Society15

   Heb je altijd al willen weten hoe grote ondernemingen radicale, baanbrekende innovaties op de markt brengen? Of hoe ondernemers met een fantastisch idee een eigen bedrijf opzetten? Dan is deze module helemaal aan jou besteed. Tijdens module 7 maak je kennis met de academische discipline innovatiemanagement en ondernemerschap. Want alleen met een positieve, goed onderbouwde business case kan jouw ontwerp daadwerkelijk in productie worden genomen!

  • Module 8 | Data: from the Sources to the Senses15

   In deze module staat het Hybrid Worlds-project centraal, in teamverband werk je samen aan een installatie die de fysieke wereld samenbrengt met de digitale wereld. Hierbij kun je denken aan het bedenken van een interactieve installatie, waarmee je op het scherm in een tafel een driedimensionale, met kleuren verlichte staafdiagram kunt presenteren die voor een land naar keuze de betreffende migratiestromen weergeeft.

   Alle kennis en kunde van de vorige modules breng je in deze module samen. Je gebruikt en verwerkt hierbij data vanuit verschillende bronnen om deze vervolgens te presenteren in een fysieke, interactieve installatie

 • Jaar 3EC
  • Modules 9&10 | Vrije keuze30

   Modules 9&10 zijn vrij keuze modules, dit zijn jouw opties:

   Volg een pre-master ter voorbereiding op een masteropleiding

   Studeer een half jaar (semester) aan een buitenlandse universiteit

   Volg een stage bij een bedrijf, om op die manier te leren wat je meerwaarde is als creatief technoloog.

   Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kan je aan de slag als docent op een middelbare school.

   Volg een andere module op de UT (klik hier voor alle minors).

  • Modules 11&12 | Bacheloropdracht15

   Tijdens de tweede helft van het derde jaar kun je kiezen uit een aantal keuzevakken op het gebied van de interactie tussen mens en technologie, ethiek en professioneel gedrag. Daarnaast volg je (verplichte) vakken als Academic Writing en Reflection, die je helpen om jouw bacheloropdracht goed af te ronden. Een half jaar lang ben je bezig met jouw afstudeeropdracht waarbij je een actueel vraagstuk op een wetenschappelijke manier oplost.

   Van tevoren bespreken we met jou de onderzoeksvraag waarmee je aan de slag wilt. Je kunt je opdracht uitvoeren bij de UT, in het bedrijfsleven of bij de overheid. Rond je dit jaar succesvol af, dan ontvang je je bachelordiploma en mag je je officieel Bachelor of Science (BSc) noemen.

Ontvang digitale brochure
We hebben de brochure opgestuurd. Check je inbox!

[naam], klik op download om de brochure te downloaden.
Beste [naam], wil je ook deze brochure downloaden?

Brochure verstuurd

We hebben je een e-mail gestuurd met een link naar de brochure. Check je inbox!

Voor het eerst naar de universiteit

Als je eerstejaars student bent, komen er veel nieuwe dingen op je af. We leggen alvast het een en ander uit.

 • Je volgt modules

  Je bachelor duurt drie jaar. Ieder jaar volg je vier modules van tien weken: je rondt tijdens de opleiding dus twaalf modules af. In elke module behandel je een actueel thema uit de samenleving of bedrijfsleven. Binnen dat thema komen alle onderdelen van je studie samen: theorievakken en practica, onderzoek en het ontwerpen van oplossingen, zelfstudie én teamwerk. Vast onderdeel is het teamproject, waarin je de opgedane kennis toepast op een actuele uitdaging en met medestudenten een werkbare oplossing ontwerpt. De thema's draaien vaak om vraagstukken waarop wetenschappers nog geen antwoord hebben gevonden. 

 • Studiepunten, hoe werkt het?

  Op de universiteit krijg je te maken met studiepunten. Ook wel EC(s) genoemd, afgeleid van het European Credit Transfer System (ECTS), waarmee je opleidingen internationaal kunt vergelijken. Eén EC staat voor 28 uur werk; elk jaar moet je 60 punten behalen.

  Jouw opleiding stelt het aantal uren vast per opdracht, projectverslag of examen. In het eerste jaar moet je minimaal 45 van de 60 punten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

 • 45 studiepunten of meer gehaald? Dan mag je naar het tweede jaar

  Ons doel is om je zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, daarom hanteren we het principe van een Bindend Studieadvies (BSA). Alle eerstejaarsstudenten ontvangen hun BSA aan het einde van het jaar. Je krijgt een positief advies als je in het eerste jaar 45 of meer van de 60 EC hebt gehaald. Een negatief advies is bindend en betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je, ondanks een te lage score, toch een positief BSA geven, bijvoorbeeld als we voldoende vertrouwen hebben dat je op de juiste plek zit. Belemmeren persoonlijke omstandigheden zoals ziekte of problemen jouw studieprestaties? Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) helpt je verder.

Studieadviseur

Als student kun je eveneens altijd terecht bij een studieadviseur. Deze weet alles van het onderwijsprogramma en begeleidt jou in je studieloopbaan. Ook kun je bij je studieadviseur terecht voor advies en begeleiding bij de aanpak van je studie, studieplanning, vakkenkeuze en studievoortgang. Of over privézaken die je studie beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld motivatie, twijfels en studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Je kunt met je studieadviseur bespreken of je extra hulp nodig hebt van bijvoorbeeld een psycholoog van de UT of een studentendecaan van Student Affairs Coaching & Counselling (SACC).

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies