In het eerste jaar van de bachelor Creative Technology ga je je breed ontwikkelen. Diverse  disciplines, zoals Wiskunde, Electrische en Dynamische Systemen, Programmeren en Physical Computing passeren de revue, naast (Visueel) Ontwerp en Ontwerpen voor een Optimale Gebruikerservaring. Je krijgt inzicht in de verschillende beroepen en thema’s van je toekomstige vakgebied. Ook ga je al aan de slag met het ontwikkelen van praktische oplossingen voor complexe vraagstukken en leer je de opgedane kennis toepassen in uitdagende teamprojecten.

Vier boeiende thema’s in het eerste studiejaar

Aan de Universiteit Twente volg je onderwijs in modules, vier per jaar, waarbij telkens één actueel thema uit de samenleving of het bedrijfsleven centraal staat. Een voorbeeld: hoe zien leven en werken er in de toekomst uit?

Overzicht modules eerste jaar

Module 1: We create identity

In de eerste module leer je Creative Technology kennen (als discipline en als vak). Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

 • Een inspirerende inleiding tot het brede vakgebied van Creative Technology
 • Een introductie van de deelthema’s die essentieel zijn voor de opleiding, zoals Smart Technology, Media Technologie, Computer Science, (Visual) Storytelling
 • Een inleiding tot projectorganisatie en creatieve toepassingen
 • Werken aan je eigen professionele ontwikkeling als creatief technoloog.

Meer weten over deze module?

Module 2: Smart environments

Deze module gaat over de interactie van elektronische en digitale systemen. Ook komt de interactie tussen systemen en ‘de echte wereld’ aan bod, van eenvoudige relaties tot ingewikkelde, ‘slimme omgevingen’. Je leert:

 • Interactieve programma's voor beeldscherm- en embedded toepassingen te ontwerpen en ontwikkelen
 • Hoe je de theorie van slimme omgevingen kunt omzetten in functionerende gedistribueerde toepassingen, wat inhoudt dat de toepassing onderverdeeld kan worden in delen die gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden.
 • Hoe je wiskundige concepten inzet voor het modelleren van systemen, om hiermee creatieve toepassingen te ontwerpen en te ontwikkelen
 • Basisbeginselen van onderwerpen uit de fysica zoals geluidsanalyse en -synthese en elektrische systemen
 • De principes van tekenen toe te passen in perspectief en 3D op het ontwerpproces
 • Projectdoelstellingen te realiseren, waarbij je reflecteert op je eigen rol binnen het team

Meer weten over deze module?

Module 3: Living and working tomorrow

Een van de taken van een creatief technoloog (jij dus) is het genereren van ideeën, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de klant. De creatief technoloog verwerkt deze ideeën, sleutelt eraan en speelt ermee door verschillende concepte te ontwikkelen, daarmee kan worden gekozen wat in productie gaat en in de schappen komt te liggen. Dit complexe proces ga jij in deze module behandelen zodat je alvast een indruk krijgt van jouw toekomstige baan. De belangrijkste onderdelen van deze module zijn:

 • Het visualiseren van het idee, waar je vervolgens nog enigszins aan knutselt en sleutelt, onder andere door verkennend onderzoek
 • Format, ontwerp, context, tastbare modellen
 • Human Factors: begrijpen van interactie tussen gebruikers en elementen van een systeem
 • Fysieke systemen (dynamische systemen): modellering, simulatie en wiskunde
 • Inleiding tot electronica
 • (Interactieve) visualisatiex, 3D-modellering

Meer weten over deze module?

Module 4: Art, impact and technology

Kun je als mens gevoelens van medelijden ontwikkelen bij een kunstmatige, levenloze installatie? Kun je muziek maken met licht? In de vierde module ontwerp en realiseer je een interactieve installatie voor Gogbot: een lokaal kunst- en techniekfestival. Je gebruikt en combineert daarbij de methoden en technieken die je in de eerdere modules hebt geleerd. Aanvullende onderdelen in deze module zijn:

 • Experience Design
 • Het uitvoeren van gebruikersonderzoeken
 • Inleiding in kansrekening en statistiek ter ondersteuning van methodologisch gebruikersonderzoek
 • Vervolg op de basisvaardigheden in programmeren (Algorithms)

Meer weten over deze module?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies