Het DERDE studiejaar van Business Information Technology

Bekijk de presentaties van onze bachelors

Je gaat afstuderen! Het derde jaar van de bachelor Business Information Technology bestaat voor de helft uit keuzeruimte (minor); de andere helft besteed je aan de laatste stap die je moet nemen voordat je jezelf Bachelor of Science mag noemen: je afstudeerproject. De vrije keuzeruimte vul je naar eigen inzicht in. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten.

  • Jaar 3EC
Modules 9 & 10: dit zijn jouw opties
  • Volg verdiepende vakken in Business Information Technology, bijvoorbeeld Serious Gaming of Web Science, of verbredende vakken uit andere opleidingen, bijvoorbeeld Creative Technology of International Business Administration.
  • Studeer een half jaar (twee modules, oftewel één semester) aan een andere universiteit in Nederland of daarbuiten.
  • Meld je aan bij één van onze studententeams.
  • Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Business Information Technologie of Computer Science, bijvoorbeeld een andere technische master of een van onze opleidingen in de sociale wetenschappen.
  • Heb je ambities om leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

Module 11 & 12: Afstudeersemester

Tijdens het afstudeersemester, de tweede helft van je derde jaar, volg je de laatste twee modules parallel. In module 11, BIT INC., focus je samen met je medestudenten op een praktisch organisatieprobleem, gerelateerd aan een IT-toepassing, binnen een echte organisatie. Het probleem moet op een systematische en methodologisch correcte manier worden benaderd. Deze module integreert alle kennis, methoden, technieken en benaderingen die je tijdens de rest van de BIT-bacheloropleiding hebt opgedaan en geeft je de kans om je adviesvaardigheden te ontwikkelen. Je werkt in projectteams. De klanten zijn bestaande IT-ondernemingen, die opdrachten verstrekken op basis van geleverde offertes.
Module 12 is je afstudeeropdracht. Je presenteert je eigen wetenschappelijke onderzoek op de Twente Student Conference on IT. Deze conferentie heeft de vorm van een echte wetenschappelijke conferentie. Sommige onderzoeksrapporten van studenten zijn zo goed, dat ze in internationaal bekende wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. De conferentie is dus een leerzame en boeiende afsluiting van je bacheloropleiding. Als je slaagt, mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Je kunt bij je onderwerpkeuze al rekening houden met een eventuele masterspecialisatie of -opleiding.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies