Tips en trucks 

Afsluiten applicatie:

Sluit het jaargesprek altijd af met de knop "FORMULIER AFSLUITEN" onderaan het scherm om het jaargesprek meteen vrij te geven voor de ander; het jaargesprek wordt na 4 uur inactiviteit automatisch vrijgegeven.

Bewerken afspraken

 In de applicatie kunnen de afspraken zowel door de leidinggevende als de medewerker worden vastgelegd. Het formulier wordt geblokkeerd als LG en MDW gelijktijdig aan het formulier willen werken. Deze blokkering wordt pas opgeheven als de bewerker de applicatie netjes heeft afgesloten, zie ‘Afsluiten applicatie’

Accorderen afspraken
Zodra de medewerker de afspraken heeft vastgelegd kunnen deze geaccordeerd worden door de MDW. Wordt er daarna nog iets gewijzigd door LG of MDW dan verdwijnt het vinkje en moeten de afspraken opnieuw geaccordeerd worden door de MDW en LG.
Hebben beiden LG en MDW de afspraken geaccordeerd in de planningsfase dan ga je automatisch door naar de Voortgang.

Vullen afspraken LG en MDW
In het formulier is niet te onderscheiden welke tekst door LG of MDW is ingevoerd. Wil je dit onderscheidt duidelijk maken, spreek dan met je leidinggevende af hoe je invoert. De LG kan bijvoorbeeld een kleurtje gebruiken om zijn/haar tekst te markeren.

Tijdens jaargesprek Planningsfase
Om het jaargesprek soepel te laten verlopen kun je het formulier printen en meenemen naar je gesprek om te bespreken.

 Evaluatie huidige afspraken en planning volgende jaarcyclus
In het evaluatiegesprek worden de afspraken geëvalueerd en ook de planningsafspraken voor de komende periode besproken.
Maak een nieuw formulier aan waarin je de afspraken voor de komende periode vastlegt.