Resultaatafspraken

Op basis van je functie of functiebeschrijving doelstelling en kernwaarden doorvertalen naar individuele afspraken.

 • Projecten of samenhangende werkzaamheden zoals die in de functie van de medewerker aan de orde zijn.
 • Nieuwe taken die op een team afkomen, bijzondere projecten, samenwerking met andere teams waarin de medewerker een rol kan vervullen.

Loopbaanontwikkeling

Maak afspraken over je professionele ontwikkeling. Dit kan zich richten op verdere ontwikkeling in je huidige functie, of op een volgende loopbaanstap binnen of buiten de UT.

Huidige functie (impact binnen je huidige functie).

 • Opleiding/training (individueel of met het team)
 • Engelse taalvaardigheid/cultural awareness
 • Basis op orde (systemen en officevaardigheden) 

Ontwikkeling binnen 3 -5 jaar

 • Loopbaangesprek
 • Opleiding/training

Gedrag

 • Maak afspraken over welke competenties, houding en gedrag nodig zijn voor de uitoefening van jouw functie. Stel ook vast welke ontwikkeling hierbij noodzakelijk is.
 • Ontwikkelingen in de organisatie, het team of het vakgebied. Denk aan Vision 2020, de kernwaarden internationalisering, ondernemend, synergie gedreven en maatschappelijke impact. Welke nieuwe competenties moet een medewerker zich verwerven of welke bestaande competenties verder ontwikkelen.

Overig

 • Betrokkenheid en deelname aan medezeggenschap bespreken.
 • Duurzame inzetbaarheid: afspraken over bijvoorbeeld werken in deeltijd, combinatie werk en privé, maatwerk om te komen tot een goede afstemming van bedrijfstijd en arbeidstijd; geleidelijk faciliteren van de overgang naar pensionering door o.a. het afstemmen van individuele werktijden; afspraken over vak- en/of functiegerichte opleidingen/trainingen, coaching, loopbaanadvies/oriëntatiemogelijkheden, functieroulatie etc.
 • Arbeidsomstandigheden, werkdruk en werkstress, veiligheids- en gezondheidsaspecten op de werkplek.
 • Nevenwerkzaamheden