Zie Diensten-ABC

Auteursrechten

Als onderzoeker, docent of student aan de Universiteit Twente zul je onvermijdelijk in aanraking komen met auteursrechten. Je kunt auteursrechten schenden of rechten opgeven zonder dat je dat zelf doorhebt, dus lees dit zorgvuldig.

Auteursrechten vallen onder het rechtsgebied van intellectueel eigendomsrecht. De Auturswet beschrijft exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. De meeste artikelen in de Auteurswet gaat over het exploitatierecht: het uitsluitend recht van de maker van een literair, wetenschappelijk of artistiek werk om dat werk te hergebruiken en openbaar te maken (Auteurswet, Artikel 1). Morele rechten of persoonlijkheidsrechten beschermen onder meer de integriteit van de maker. Deze dient, altijd erkend te worden wanneer zijn of haar werk door iemand anders gebruikt wordt, en mag bezwaar maken tegen aanpassingen aan het werk die zijn of haar reputatie kunnen schaden (Artikel 25). Dit recht blijft onlosmakelijk verbonden aan de maker van een werk; terwijl exploitatierechten overdraagbaar zijn, bijvoorbeeld aan een uitgever.

Auteursrechten zijn niet van toepassing op algemene theorieën, feiten of ideeën, maar op uitingen van ideeën, gedachten of gevoelens van de maker, met een origineel karakter en een persoonlijke stempel van de maker. Het is bijvoorbeeld van toepassing op teksten (boeken, brochures, tijdschriften, webteksten, etc.), muziek, tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en foto’s, en zelfs op apps en computerprogramma’s. Het is ook automatisch; registratie of een copyright notice is niet nodig. Wanneer je het werk beschikbaar wilt stellen aan anderen en hier voorwaarden aan wilt stellen kan een licentie (e.g. Creative Commons) wel handig zijn. Wanneer het werk echter gemaakt is in dienst van een werkgever, dan ligt het auteursrecht – tenzij anders overeengekomen – bij de werkgever (Artikel 7).

Auteursrecht is dus bedoeld ter bescherming van je eigen werk en het verantwoord kunnen gebruiken van dat van anderen.

Voor meer informatie zie onze Engelstalige pagina over auteursrechten of SURF's website 'Auteursrechten in het hoger onderwijs'. Heb je verdere vragen over auteursrechten in je onderzoek of onderwijs? Neem dan contact op met je informatiespecialist.