Zie Uit dienst

Arbeidsongeschikt

Ga je uit dienst omdat je volgens UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan mag je gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering van de UT bij Menzis. Dit geldt ook voor een eventuele partner. De collectiviteitskorting op de premie van de zorgverzekering blijft van toepassing en je kunt gebruik blijven maken van de speciale UT pakketvariant.
Heeft UWV vastgesteld dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%) bent of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, dan kun je na ontslag niet langer gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de UT bij Menzis.
Als je na ontslag recht hebt op een IVA-uitkering of een WGA-uitkering, dan heb je in de regel ook recht op premievrije pensioenopbouw bij ABP. Je bouwt in dat geval 50%premievrij pensioen op voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent. Premievrije pensioenopbouw vraagt je aan bij ABP, gelijktijdig met de aanvraag voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP). Dit kan digitaal via MijnABP of kijk hier voor meer informatie.