Health aan de Universiteit Twente

Aan de Universiteit Twente is ‘gezondheid’ een belangrijk thema. Het is onze ambitie om leidend te zijn bij de implementatie van innovatieve technologie in de gezondheidszorg. Vanuit vele invalshoeken en diverse samenwerkingsverbanden (nationaal en internationaal) wordt dagelijks gewerkt aan actuele vraagstukken uit de zorg. Met altijd als belangrijkste doel om daadwerkelijk bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Door een combinatie van inspirerend onderwijs, internationaal en praktijkgericht onderzoek, een ondernemende houding én een scherpe focus op netwerken draagt de Universiteit Twente werkelijk bij aan veranderingen in de zorg.

Onderwijs

De volgende opleidingen zijn geheel, of gedeeltelijk, gericht op de gezondheidszorg.

Bachelor opleidingen

Master opleidingen

MOOC's

Open dagen

Een open dag moet veel meer zijn dan informatie ophalen. Je wilt iets meemaken. Nieuwe ruimte verkennen. Waanzinnige ontdekkingen doen. En daar ontzettend blij van worden. Toch? Beleef daarom de open dagen van de Universiteit Twente. Meld je snel aan via www.utwente.nl/opendagen.

Onderzoeksinstituten

Artsen, verpleegkundigen en vanzelfsprekend patiënten staan centraal bij de kennis en technologieën die de wetenschappers van UT Health ontwikkelen. De Universiteit Twente stelt vraagstukken uit de klinische praktijk central en betrekt medici en patiënten bij de ontwikkeling van technologie. De volgende instituten zijn betrokken bij onderzoek op het gebied van gezondheidszorg.

Faciliteiten en expertisecentra

De Universiteit Twente beschikt over state-of-the-art faciliteiten zoals: NanoLab, BioNanoLab, Virtual Reality Lab, DataLab, LEO Center for Service Robotics, de supersone windtunnel, DesignLab, TPRC en SmartXp. En over expertisecentra zoals het Experimental Centre for Technical MedicineCentre for eHealth and Wellbeing research en Centre for Healthcare Operations Improvement & Research.

Samenwerking

De Universiteit Twente werkt nauw samen met ziekenhuizen, het bedrijfsleven en overheidsinstanties aan high-tech oplossingen voor de toekomst.