Fotografie: Eric Brinkhorst

Over TechMed Academy

Onderwijs voor zorgprofessionals

De 21e eeuw kenmerkt zich door de vele en snelle ontwikkelingen in de wereld. Dit geldt zeker ook voor ontwikkelingen in de zorg. Door een snel veranderende wereld, demografische ontwikkelingen alsmede een hoge druk op ons zorgsysteem worden zorgprofessionals dagelijks geconfronteerd met vele uitdagingen. Daarnaast volgen medische innovaties en technologieën voor patiëntenzorg elkaar in rap tempo op. Hoogwaardige scholing om veilige en effectieve patiëntenzorg te kunnen blijven leveren is nu meer dan ooit van belang.

TechMed Academy biedt vanuit het Technisch Medisch Centrum academisch en flexibel onderwijs aan voor een grote diversiteit aan zorgprofessionals. Middels ons Simulatiecentrum en onze medische en didactische expertise dragen wij bij aan het opleiden van de toekomstbestendige zorgprofessional. 

Waarom trainen in het TechMed Centrum?

Als universitair Technisch Medisch Centrum hebben wij een unieke kijk op opleiden waarin de professional en diens leerbehoefte centraal staat. Wij bieden academisch gecertificeerde trainingen en online educatie aan, zoals e-learning modules en MOOC's. Tevens faciliteren wij trainingsprogramma’s op maat voor een grote diversiteit aan belanghebbenden door onze faciliteiten en onderwijskundige kennis beschikbaar te stellen. In ons uitgebreide en realistische Simulatiecentrum kan veilig worden getraind met klinische apparatuur.

 • Train jezelf in onze veilige klinische simulatieomgeving

  Deelnemers profiteren van ons simulatiecentrum met state-of-the-art faciliteiten waarin veilig getraind kan worden. Het simulatiecentrum biedt een verscheidenheid aan klinisch realistische leeromgevingen, zoals intensive care units, (hybride) operatiekamers, beeldvormende laboratoria en onderzoeks- en -spreekkamers. Het simulatiecentrum is uitgerust met standaard en geavanceerde klinische technologie, maar dient vooral als een flexibele omgeving die vanuit onze onderwijsvisie kan worden afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften. Deelnemers worden in staat gesteld fouten te maken en hiervan te leren dankzij directe en krachtige feedback. Wij stimuleren een continue wisselwerking tussen oefenen in een gecontroleerde leeromgeving en het toepassen en verfijnen van nieuwe kennis en vaardigheden in een klinische context.

  Lees meer over ons Simulatie Centrum
  Naar Simulatie Centrum

 • Breed scala aan trainingprogramma's

  Wij bieden academisch gecertificeerde trainingen en MOOC’s aan. Daarnaast faciliteren wij trainingsprogramma’s op maat voor een grote diversiteit aan belanghebbenden door onze faciliteiten en onderwijskundige kennis te delen. De ontwikkeling van scholing gebeurt in co-creatie met de betrokken stakeholders/met alle betrokkenen. We werken hierin nauw samen met o.a. ziekenhuizen, de MedTech-industrie en medische beroepsverenigingen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie. Dit resulteert in een breed scholingsaanbod voor zorgprofessionals, waarbij we een hoge onderwijskwaliteit garanderen en nauw aansluiten op de leerbehoefte van de gebruiker. 

  Onze trainingprogramma's verschillen aanzienlijk van andere onderwijsaanbieders.
  Naar trainingen
 • Een unieke visie op onderwijs

  Profiteer van onze specifieke onderwijskundige aanpak waarin het opleiden tot ‘adaptieve professional’ centraal staat. Hierbij ligt de focus op het nauwkeurig en veilig gebruiken van medische technologie.

  • Word een adaptieve expert: een professional die bewust bekwaam is en beschikt over een diepgaande kennis van de medische technologie en de bijbehorende concepten. Deze professional is in staat om adequaat te handelen, ook in ongetrainde en nieuwe situaties. Wij streven naar het opleiden van bewust bekwame professionals.
  • Trainen volgens deliberate practice: een manier van trainen waarbij de lerende bewust leert,  de regie neemt over zijn eigen leerproces en continu zijn eigen leerbehoefte en individuele verbeterpunten bepaalt.
  • Onze trainingen zijn flexibel. Ze bestaan veelal uit beknopte modules waarin de leerbehoefte en het startniveau van de lerende altijd het uitgangspunt is. Onze scholing vormt altijd een integratie van theorie en toepassing, zodat het vandaag geleerde morgen al toegepast kan worden in de klinische praktijk. Door middel van feedback en reflectie dagen wij deelnemers uit om zichzelf continu te blijven verbeteren en oog te blijven houden voor de eigen ontwikkeling.
Bekijk ons scholingsoverzicht
Naar het overzicht

Partners

Binnen TechMed Education werken we nauw samen met o.a. ziekenhuizen, medische beroepsverenigingen en de MedTech-industrie. De ontwikkeling van ons onderwijs gebeurt vrijwel altijd in een gezamenlijk ‘co-creatief’ ontwerpproces. Alleen door samen met alle stakeholders te ontwerpen kan het beste onderwijsresultaat worden bereikt. Gezamenlijk bieden we een breed scala aan trainingen voor professionals, waarbij we een hoge kwaliteit garanderen en de beste aansluiting zoeken op de leerbehoefte en de context van de gebruiker.

TechMed Centrum zorgnetwerk

Klik hier om een visualisatie van het zorgnetwerk van het TechMed Centrum te downloaden.

Contact

TechMed Academy / Technohal (nr. 18)
Hallenweg 5
7522 NH ENSCHEDE
Nederland
Mail: techmedacademy@utwente.nl
Telefoonnummer: 053-4898401
Routebeschrijving: www.utwente.nl/en/techmed/downloads/routing-techmed-centre.pdf