HomeNieuwsOpnieuw grote waardering van studenten voor UT in Nationale Studenten Enquête

Opnieuw grote waardering van studenten voor UT in Nationale Studenten Enquête

Studenten van de Universiteit Twente hebben hun opleiding opnieuw met hoge cijfers beoordeeld in de nieuwste editie van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Deze is vandaag gepubliceerd.

De Universiteit Twente scoort de laatste jaren steevast bij de beste universiteiten van het land als het gaat om studentwaardering. Zo worden studenten gevraagd een algehele score te geven voor hun opleiding. Daar scoort de UT een 3,99 op een schaal van 1 tot 5. Van alle voltijdsuniversiteiten scoort alleen de universiteit in Wageningen iets hoger. De 3,99 is nagenoeg gelijk aan de score in 2023, toen de UT 3,98 behaalde.

Boven het landelijk gemiddelde

De Nationale Studenten Enquête, die in de periode januari-maart is afgenomen, bevraagt alle studenten van bachelor- en masteropleidingen in Nederland op zes hoofdthema’s, zoals bijvoorbeeld inhoud en opzet van het onderwijs, aansluiting op de beroepspraktijk of beroepsloopbaan, docenten en studiebegeleiding. Op alle thema’s scoort de UT op of boven het landelijk gemiddelde. Op het thema studiebegeleiding is de waardering het hoogst, 4,06. Dit is 0,03 hoger dan vorig jaar.

Daarnaast hebben universiteiten de mogelijkheid om specifieke vragen in de NSE op te nemen voor hun eigen studenten. Zo vroeg de UT naar bijvoorbeeld de ervaren studielast (score 3,47 in 2024 ten opzichte van 3,44 in 2023) en gelijke behandeling (4,09 in 2024 versus 4,07 in 2023).

Tenslotte vroeg de UT aan studenten hoe aannemelijk het was dat zij de UT zouden aanbevelen aan vrienden en familie, op een schaal van 1 tot 10. Voor de werving van nieuwe studenten is dat een zeer relevant inzicht, aangezien de huidige studenten een belangrijke ambassadeur zijn voor de UT naar studiezoekers. Dat leverde een zogeheten net promoter score (NPS) op van 39,5. Dat is iets hoger dan in 2023, toen was deze score 39,3. De NPS is minimaal -100 en maximaal +100, waarbij doorgaans 0 als goed wordt beschouwd en een score van 50 of hoger als uitstekend. Al met al een heel mooie score, dus.

Betrokkenheid

In totaal hebben zo’n 3.500 UT-studenten de enquête ingevuld, dat is 31 procent van het totaal aantal studenten. Deze hoge score is een goede indicator voor de betrokkenheid die de studenten voelen bij hun opleiding en de universiteit. Een hoge deelname is bovendien van groot belang voor de representativiteit van de cijfers, zodat deze een goede basis vormen voor het gesprek over de kwaliteit van het onderwijs. De NSE-resultaten zijn onderdeel van de continue evaluatie van het onderwijs, waarin ook studieverenigingen nauw betrokken worden door het management van de opleidingen.

Ook helpen de resultaten van de NSE potentiële studiezoekers in het vinden van een passende opleiding. De uitkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt in studiekeuzehulpmiddelen zoals de Keuzegids en het Beste Studies-onderzoek van Elsevier.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)