HomeNieuwsRechtvaardige en toegankelijke 15-minutenbuurten in stedelijke buitenwijken

Rechtvaardige en toegankelijke 15-minutenbuurten in stedelijke buitenwijken

Hoe kunnen gedeelde mobiliteitsdiensten, zoals gedeelde fietsen en auto's, bijdragen aan het creëren van buurten waar mensen geen eigen auto nodig hebben om toegang te hebben tot al hun eerste levensbehoeften? Kunnen buurten zo worden getransformeerd dat burgers binnen 15 minuten te voet of met de fiets toegang hebben tot al hun bestaansbehoeften? Welke bedrijfsmodellen en beleidsmaatregelen zijn nodig om gedeelde mobiliteitsdiensten te creëren in stedelijke buitenwijken. In de stedelijke buitenwijken kunnen basisvoorzieningen zoals banen en winkels behoorlijk ver weg liggen en hebben bewoners een lager inkomen vergeleken met mensen die in stadscentra wonen.

Deze vragen worden onderzocht in het driejarige project DREAMS (Driving Equitable and Accessible 15 Minute Neighbourhood Transformations). Het DREAMS-project is een van de 25 projecten die NWO financiert binnen het Driving Urban Transitions Partnership. Het DREAMS-project wordt gecoördineerd door prof. Karst Geurs van de afdeling Civil Engineering and Management (ET) met een budget van 2,2 miljoen euro. Het consortium bestaat uit 28 partners uit zes landen.

Karst Geurs

Welke bedrijfsmodellen en bestuurskaders kunnen bijdragen aan een succesvolle introductie van gedeelde mobiliteitsdiensten in stedelijke buitenwijken?" 

Karst Geurs

Het DREAMS-project zal plannen en scenario's ontwikkelen voor de 15-minutenstad, en experimenten uitvoeren met gedeelde mobiliteitsdiensten in de stedelijke buitenwijken van Utrecht, Parijs, München, Wenen, Brussel en Boedapest, en de maatschappelijke gevolgen ervan evalueren. Het DREAMS-project hanteert een co-creatieaanpak waarbij burgers, bedrijven en overheden betrokken zijn, die gezamenlijk nieuwe bedrijfsmodellen en een bestuurskader ontwikkelen om inclusieve en duurzame gedeelde mobiliteitsdiensten in de stedelijke buitenwijken te ontwikkelen.

DREAMS-webpagina: https://www.dreams15mc.eu/

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)