HomeNieuws'Groeien met Groen Staal' zet grote stap naar een duurzame Nederlandse staalsector
Materials innovation institute (M2i)

'Groeien met Groen Staal' zet grote stap naar een duurzame Nederlandse staalsector

Het ‘Groeien met Groen Staal’ programma – waar de Universiteit Twente voor acht miljoen euro in betrokken is – ontving een officiële goedkeuring voor een subsidie van meer dan 100 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Een consortium van 31 partijen ontwikkelde dit achtjarige programma dat met deze goedkeuring van start gaat.

‘Groeien met Groen Staal’ ontwikkelt een reeks technologieën op basis van waterstof, hernieuwbare energie en circulaire ijzer- en staalverwerking. Daarmee richt het zich op een transformatie van de gehele staalcyclus in Nederland met als ultieme doel een CO2-neutrale staalsector in 2050. Naast de technologieën die nodig zijn voor het ontwikkelen van groen staal, kijken de onderzoekers ook naar een effectieve route voor de transitie naar een nieuw ecosysteem.

Twee lijnen

Het programma richt zich op twee lijnen van ‘vergroening’. De eerste lijn richt zich op staal maken uit ijzererts op CO2-neutrale wijze. Daarbij onderzoekt het consortium onder andere het gebruik van waterstof als reactiemateriaal in plaats van cokes (gezuiverd steenkool) om van ijzererts ijzer te maken. De tweede lijn gaat om het volledig circulair maken van de staalproductie. Voor volledige circulariteit moet de industrie al het staal recyclen. Hoewel staal het meest gerecyclede materiaal ter wereld is, gaat het voor het grootste deel nu nog om downcyclen. Het gerecyclede staal heeft niet dezelfde hoge kwaliteit als staal op basis van ijzererts.

Technische ontwikkelingen

Volgens portefeuillehouder onderzoek van de faculteit ET, Ton van den Boogaard zijn er nog aanzienlijke technische ontwikkelingen nodig voordat we groen staal kunnen produceren. Hij vertelt: “Elk onderdeel van het proces zal opnieuw moeten worden ontwikkeld. We gaan nieuwe pellets – een soort knikkers van ijzererts – maken voor het nieuwe ovenproces, maar de eigenschappen van het nieuwe staal zullen ook afwijken van het huidige staal. Om rekening te houden met de variërende eigenschappen gaan de onderzoekers nieuwe sensoren en algoritmen ontwikkelen.”

Prof. Ton van den Boogaard

Elk onderdeel van het proces zal opnieuw moeten worden ontwikkeld.

Prof. Ton van den Boogaard

Intermediaire marktplaats

Onderzoekers van de faculteit BMS richten zich met name op een langetermijnperspectief. Bij de transitie naar een nieuw circulair staal-ecosysteem komen veel uitdagingen kijken. “De organisaties gaan echt een andere rol krijgen binnen het nieuwe ecosysteem, daarin is het zaak een effectieve route te ontwikkelen waarbij we rekening houden met de talloze manieren waarop de toekomst zich kan ontvouwen”, vertelt onderzoeker Erwin Hofman. Het nieuwe staal-ecosysteem moet gebaseerd worden op een platform, dat functioneert als een intermediaire marktplaats van vraag en aanbod van producten, bijproducten en afgedankte producten. Door die efficiënt met elkaar te verbinden kunnen we toewerken naar een volledig circulair staal-ecosysteem.

dr.ir. Erwin Hofman

De organisaties gaan echt een andere rol krijgen binnen het nieuwe ecosysteem.

dr.ir. Erwin Hofman

Meer informatie

Vanuit de Universiteit Twente doen onderzoekers van de faculteiten ET en BMS mee aan dit Nationaal Groeifondsonderzoek. Betrokken UT-onderzoekers zijn Dr. Ir. Erwin Hofman, Dr. Ir. Niels Pulles, Dr. Devrim Yazan, ir. Yifei Yu (allemaal Faculteit BMS), Prof. Dr. Stefan Luding, Prof. Dr. Ir. Ton van den Boogaard, Prof. Dr.-Ing. Bojana Rosic, Dr. Ir. Ton Bor, Dr. Semih Perdahcioglu (allen faculteit ET) en Ir. Maaike Slot (FIP-AM@UT). De faculteiten ontvangen ongeveer acht miljoen euro.

Voor meer informatie: www.groeienmetgroenstaal.nl

Dit programma is medegefinancierd door het Nationaal Groeifonds.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)