HomeNieuwsDebra Roberts benoemd tot deeltijdhoogleraar bij ITC

Debra Roberts benoemd tot deeltijdhoogleraar bij ITC

Vanaf heden vervult Debra Roberts de rol van deeltijdhoogleraar (0,2 FTE) bij de Faculteit Geo-Informatiewetenschappen en Aardobservatie (ITC) aan de Universiteit Twente. Roberts zal de nieuwe Professor Willem Schermerhorn-leerstoel bekleden, die gefinancierd wordt door de ITC Foundation. Deze leerstoel, vernoemd naar de oprichter van ITC, richt zich op Open Science vanuit het perspectief van de meerderheidswereld. Roberts zal deze rol gedurende de komende vier jaar op zich nemen.

"Ik ben zeer verheugd en enthousiast over deze aankomende rol bij de Faculteit ITC. Mijn voornaamste focus zal liggen op het creëren van bruggen tussen de wereld van onderzoek en de praktijk, en het faciliteren van een tweezijdige stroom van kennis tussen wetenschappers en beleidsmakers. Door gezamenlijk vaardigheden en kennis op te bouwen, kunnen we de koers veranderen wat betreft crises zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en onrechtvaardigheid en ongelijkheid in de meerderheidswereld. Als je de meerderheid van de wereld transformeert, red je de planeet."

Prof. Debra Roberts

Ik heb eerder studenten van ITC ontmoet en wat me opviel was hoe gemotiveerd ze zijn om ervoor te zorgen dat de vaardigheden en kennis die ze ontwikkelden aan de Universiteit Twente hen in staat zouden stellen om de wereld echt te veranderen.

Prof. Debra Roberts

Over DEBRA ROBERTS

Debra Roberts (1961) kan op veel manieren worden beschreven. Roberts staat bekend om haar uitstekende wetenschappelijke werk op het gebied van klimaatrisicobeheer, haar leiderschap in het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het verbinden van mondiale klimaatrisico's met lokale realiteiten, waarbij mensen op de eerste plaats komen. "Debra Roberts is niet alleen een fantastische wetenschapper, maar iemand die echt een brug slaat tussen wetenschap, beleid en praktijk", aldus Maarten van Aalst. Haar baanbrekende werk heeft bijgedragen aan het verminderen van kwetsbaarheid in menselijke en natuurlijke gemeenschappen, het verbeteren van duurzaamheid en veerkracht op lokaal niveau, het creëren van mogelijkheden voor sociaaleconomische ontwikkeling en het stimuleren van institutionele verandering.

"Je zou kunnen zeggen dat ik een zeer praktische wetenschapper ben. Ik gebruik wetenschap om dagelijkse beslissingen te nemen over het heden en de toekomst van een Afrikaanse stad", zei Roberts eerder in een interview met U-Today. "Ik ben ook wereldwijd betrokken bij wetenschappelijke beoordelingen, recentelijk via mijn werk bij het IPCC. Ik ben een wetenschapper die in verschillende ruimtes werkt en probeert de steden waarin we leven te verbeteren."

Eredoctoraat voor Roberts

Debra Roberts werd benoemd tot doctor honoris causa tijdens de Dies Natalis 2022 van de Universiteit Twente. Prof. Maarten van Aalst en anderen belichten Debra en haar impactvolle werk in de onderstaande video.

"Ik kijk ernaar uit om betrokken te zijn bij de faculteit en met studenten van de Universiteit Twente, waarbij ik mijn meer dan 30 jaar aan kennis kan delen die ik heb opgedaan door te werken in een Afrikaanse stad aan vraagstukken zoals klimaatverandering, biodiversiteit, duurzaamheid en veerkracht", zegt Roberts over haar nieuwe rol bij ITC. "Ik ben ook enthousiast om te leren hoe die kennis kan bijdragen aan het onderzoek en onderwijs aan de universiteit, en hoe dat onderzoek op zijn beurt kan helpen bij het aanpakken van echte problemen in de meerderheidswereld."

R. Kwakman MSc (Robin)
Communicatieadviseur (Faculteit ITC)