HomeNieuwsVIDI-financiering voor vier UT onderzoeken

VIDI-financiering voor vier UT onderzoeken

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent vier UT-onderzoeken een Vidi-financiering toe. Het gaat om onderzoeken van Arnd Hartmanns, Linn Leppert, Jelmer Renema, en Roland van Rijswijk-Deij. Met de bijdrage van 800 duizend euro kunnen zij de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en daarbij een eigen onderzoeksgroep opzetten.

Betrouwbare analyse van systemen met tijd en kansverdelingen

Formal methods and tools groep (FMT; Faculteit EEMCS) - dr. ing. A. Hartmanns

Dr. Ing. Arnd Hartmanns

Ik kijk ernaar uit om bewijzen, algoritmen en snelle softwaretools te verbinden met een geweldig nieuw team in dit project!

Dr. Ing. Arnd Hartmanns

We vertrouwen erop dat stormvloedkeringen, kernreactoren en andere belangrijke systemen veilig werken, zelfs als de bedieners fouten maken of onderdelen willekeurig op ongelegen momenten uitvallen. Experts gebruiken speciale software om deze systemen te ontwerpen zodat ze betrouwbaar zijn. Maar hoe weten we dat deze software zelf correct is? Dit onderzoek combineert wiskunde en informatica om software voor experts te ontwikkelen die niet fout kan zijn: De algoritmes gaan gepaard met een wiskundig bewijs van correctheid, gecontroleerd met een computer met behulp van een zogenaamde theorem prover; de theorem prover bewijst ook dat de software zelf de algoritmes correct implementeert.

“Catch A Wave” – Richting geven aan Transport van Energie en Ladingen in Zachte Materialen

Computational Chemical Physics groep (CCP; Faculteit TNW) - dr. L. Leppert

Dr. Linn Leppert

Ik ben iedereen dankbaar die mijn voorstel heeft gesteund en kan niet wachten om met de nieuwe teamleden aan de slag te gaan.

Dr. Linn Leppert

De interactie tussen licht en materiaal leidt tot transport van energie en ladingen. Licht heeft op vele manieren invloed op ons dagelijks leven. Het meest bekende natuurlijke fenomeen is fotosynthese: efficiënte transport van zonne- in chemische energie. Dit type transport in technologische toepassingen is, in tegenstelling, vaak inefficiënt. Dit project heeft als doel nieuwe methoden te ontwikkelen om energie- en ladingsoverdracht in licht-converterende materialen te berekenen. Kunnen we, gebruikmakend van het golf-karakter van atomen, transport in zogenaamde zachte materialen op een nieuwe wijze sturen?

Aan de quantumgrens

Adaptieve Quantum Optica groep (AQO; Faculteit TNW) - dr. J.J. Renema Universiteit Twente

Dr. Jelmer Renema

Dit Vidi project is een beloning voor het werk van onze onderzoeksgroep.

Dr. Jelmer Renema

Welke toepassingen kunnen we vinden voor de quantumcomputers die we op dit moment beschikbaar hebben? Een duidelijk antwoord op deze vraag wordt verhinderd door een gebrekkig begrip van de wisselwerking tussen ruis en programmatuur van quantumsystemen die groot genoeg zijn om complex gedrag te vertonen maar te klein om foutcorrectie op toe te passen (NISQ regime). In dit project gaat een team van natuurkundigen deze vraag oplossen, met een focus op fotonische quantumsystemen.

SHARQS: Een systematische aanpak voor de transitie naar een quantumveilig internet

Design and Analysis of Communication Systems groep (DACS; Faculteit EEMCS) - prof. dr. ir. R.M. van Rijswijk-Deij

Prof. dr. ir. Roland Van Rijswijk-Deij

Onderzoek is teamwork; mijn dank gaat daarom uit naar mijn collega's, in het bijzonder dr. Moritz Müller, die tijdens zijn promotie de basis legde voor mijn Vidi project.

Prof. dr. ir. Roland Van Rijswijk-Deij

Cryptografie is een essentiële bouwsteen van het moderne internet. De cryptografische algoritmen die we vandaag de dag gebruiken zijn echter triviaal te breken met een quantum computer, wat het einde zou betekenen van vertrouwelijkheid en privacy op het internet. Het is daarom van groot belang dat we overstappen op quantumveilige cryptografie. Maar hoe doe je dat op internetschaal? Het SHARQS project biedt uitkomst voor deze vraag met een systematische aanpak voor de transitie naar een quantumveilig internet.


NWO-Talentprogramma

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 551 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 97 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 18%.            

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)