HomeNieuwsNationale Studenten Enquête: grote tevredenheid bij UT-studenten over hun opleiding

Nationale Studenten Enquête: grote tevredenheid bij UT-studenten over hun opleiding

Studenten van de Universiteit Twente zijn in grote mate tevreden over de opleiding die zij volgen. Dat beeld komt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag bekend zijn gemaakt. In de algemene waardering van de opleiding scoort de UT gemiddeld 3,97 op een schaal van 1 tot 5, waarmee de UT op plek twee van alle (voltijds)universiteiten staat. Alleen de universiteit in Wageningen scoort nog hoger.

Steevast doet de Universiteit Twente het goed in onderzoek naar studenttevredenheid. De score van 3,97 is zelfs nog 0,02 hoger dan een jaar geleden. Daarmee klimt de UT een plekje in de vergelijking met andere universiteiten. Opvallend genoeg scoorde, op één na, alle universiteiten beter dan in 2022.

In de NSE worden studenten over uiteenlopende onderwerpen bevraagd, zoals algemene tevredenheid, inhoud en opzet van het onderwijs, aansluiting op de beroepspraktijk of beroepsloopbaan, docenten en studiebegeleiding. Op alle thema’s scoort de UT boven het landelijk gemiddelde. Op het thema studiebegeleiding is de waardering het hoogst, met gemiddeld het cijfer 4,03. Dat is liefst 0,28 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Op voorbereiding op de beroepspraktijk is de score het laagst, 3,52, al is die score nog steeds 0,2 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Grote respons

Aan het begin van dit jaar kregen alle UT-studenten een uitnodiging om de Nationale Studenten Enquête in te vullen. Liefst 34 procent van de studenten deed dat, daarmee staat de UT op plek drie van universiteiten met het meest aantal deelnemers. Het hoge aantal studenten dat de enquête heeft ingevuld is doorgaans een goede indicator van hun betrokkenheid bij hun studie. De respons is bijna even groot als vorig jaar, toen 36 procent van de studenten besloot de vragenlijst in te vullen.

Belangrijke graadmeter

De Nationale Studenten Enquête is voor de Universiteit Twente een belangrijke graadmeter. Het is  een hulpmiddel dat staf van de opleidingen gebruikt in gesprekken met studenten over mogelijkheden om de opleiding te verbeteren. De resultaten helpen opleidingen bovendien om beter inzicht te krijgen in hoe zij gewaardeerd worden in vergelijking met collega’s elders in het land.

Ook helpen de resultaten van de NSE potentiële studiezoekers in het vinden van een passende opleiding. De uitkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt in studiekeuzehulpmiddelen zoals de Keuzegids en het Beste Studies-onderzoek van Elsevier.

De volledige uitkomsten van de NSE zijn terug te vinden op https://www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)