HomeNieuwsTechnologie voor verbeterde cardiovasculaire gezondheid

Technologie voor verbeterde cardiovasculaire gezondheid

In een belangrijke stap naar een toekomstbestendige cardiovasculaire gezondheidszorg in Nederland hebben de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en 4TU.Health de Cardiovascular (Biomedical) Technology Research Agenda gepubliceerd. Deze agenda is een strategische routekaart waarmee innovatieve technologie bijdraagt aan het oppakken van uitdagingen op het gebied van cardiovasculaire gezondheid en zorg. Prof. dr. Robert Passier van de Universiteit Twente, faculteit TNW (TechMed Centrum) is namens de vier technische universiteiten het wetenschappelijke boegbeeld van deze agenda. Hij is betrokken geweest in de totstandkoming ervan en zal zich inzetten voor verdere opvolging in nauwe samenwerking tussen de technische universiteiten en ziekenhuizen, waaronder de UMC’s.

Achtergrond en context

Zowel de publieke gezondheid als onze zorg staan onder druk. We hebben te maken met een verouderende bevolking die steeds meer zorg nodig heeft, een toename van ongezonde leefstijl en exponentieel groeiende arbeidsmarkt-tekorten in de zorg. Daarnaast zorgen klimaatverandering en milieuvervuiling voor een toename in chronische ziekten, waaronder cardiovasculaire aandoeningen. Een integrale aanpak is nodig om met deze uitdagingen om te gaan een toekomstbestendige zorg te kunnen bereiken.

Het vraaggestuurd ontwikkelen en slim gebruiken van technologie speelt een cruciale rol in het oppakken van deze uitdagingen. Technologische innovaties maken niet alleen meer gepersonaliseerde en effectievere zorg mogelijk, maar zijn ook essentieel voor het realiseren van een duurzame en betaalbare zorgsysteem, door bijvoorbeeld preventie van ziekte te ondersteunen, door zorg in de eigen leefomgeving mogelijk te maken, of door zorgpersoneel (gedeeltelijk) te vervangen. Maar ook meer indirect is technologie relevant, door bij te dragen aan CO2 reductie van de zorgsector, of aan een meer gezonde leefomgeving in het algemeen (ontwikkelen van duurzame technologie voor energie, vervoer etc.).

Deze cardiovasculaire technologische onderzoeksagenda richt zich specifiek op het ontwikkelen van technologie voor cardiovasculaire zorg die geleverd wordt in en vanuit ziekenhuizen. Het gaat om preventie van het erger of chronisch worden van cardiovasculaire aandoeningen en om technologie die de effectiviteit van diagnose, behandeling en monitoring verbeterd.

Cardiovascular disease

Hart- en vaatziekten zijn een urgent probleem in Nederland en treffen maar liefst 1,7 miljoen inwoners. De tol van het leven met hart- en vaatziekten gaat verder dan enkel de fysieke gezondheid en leidt ook vaak tot emotioneel leed problemen als depressie en angst. Bovendien bedragen de economische kosten van de zorg voor hart- en vaatpatiënten maar liefst 8,6 miljard euro per jaar, waarbij de prognoses wijzen op een jaarlijkse stijging van 3% in de komende jaren.

Samen met 4TU.Health heeft de DCVA deze cardiovasculaire technologische onderzoeksagenda ontwikkeld. De agenda dient als leidraad voor de integratie van technologie in de cardiovasculaire zorg en verbindt de wereld van technologische mogelijkheden met de grote uitdagingen in de klinische praktijk.

Toekomst

De DCVA ziet een toekomst voor zich waarin slimme en innovatieve technologieën een centrale rol spelen bij de diagnose, behandeling en monitoring van hart- en vaatpatiënten. Met de gecombineerde kennis en expertise van alle partners wil de DCVA innovatie stimuleren die de last van hart- en vaatziekten aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd de kosten voor de gezondheidszorg terugdringt.

De publicatie van de Cardiovascular Technology Research Agenda betekent een belangrijke stap voorwaarts in het streven naar gezondere harten en een efficiëntere gezondheidszorg. Met ambitieuze doelstellingen voor 2030 belooft de inzet van de DCVA op het gebied van innovatie een betere en gezondere toekomst voor miljoenen mensen in Nederland die lijden aan hart- en vaatziekten. 

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)