HomeNieuwsJovana Jezdimirovic Ranito benoemd in werkgroep VN Mensenrechtenraad

Jovana Jezdimirovic Ranito benoemd in werkgroep VN Mensenrechtenraad

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft UT-docent Jovana Jezdimirovic Ranito benoemd tot expert voor de werkgroep over de inzet van huurlingen. De werkgroep onderzoekt het gebruik van huurlingen als middel om mensenrechten te schenden en de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht van volkeren te belemmeren. De benoeming werd goedgekeurd door de VN-Mensenrechtenraad op 13 oktober 2023, tijdens de vierenvijftigste zitting van de Raad.

Jovana Jezdimirovic Ranito

Deze werkgroep werd opgericht in juli 2005 en bestaat uit vijf onafhankelijke internationale deskundigen uit verschillende regio's, die door de VN-Mensenrechtenraad worden benoemd voor een periode van zes jaar. De werkgroep heeft de volgende taken: 

-        Het monitoren van huurlingen en aan huurlingen gerelateerde activiteiten in al hun vormen.

-        bronnen, oorzaken, nieuwe problemen, verschijningsvormen en tendensen in verband met huurlingen, aan huurlingen gerelateerde activiteiten en particuliere militaire en beveiligingsbedrijven en de gevolgen daarvan voor de mensenrechten, met name het zelfbeschikkingsrecht, te onderzoeken en in kaart te brengen.

-        Voortzetting van het werk van eerdere mandaathouders ter versterking van het internationale juridische kader voor het voorkomen en bestraffen van de werving, het gebruik, de financiering en de opleiding van huurlingen.

-        Actief deelnemen aan andere ondersteunende organen van de Mensenrechtenraad die zich bezighouden met kwesties die verband houden met huurlingen, aan huurlingen gerelateerde activiteiten en particuliere militaire en beveiligingsbedrijven.

Jovana, afkomstig uit Servië, werkt sinds 2020 als docent aan University College Twente. Ze promoveerde in 2016 in Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Coimbra in Portugal. Over haar benoeming zegt ze: “Het VN-mandaat dient als een herinnering aan de grote problemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd en als een ongeëvenaarde kans om een betekenisvolle impact te hebben. Ik ben vastberaden om mijn steentje bij te dragen aan het uitvoeren van deze verantwoordelijkheid en de inspanningen van de VN te ondersteunen om een rechtvaardigere, vreedzamere en duurzamere wereld op te bouwen. De afgelopen vijftien jaar heb ik mij gericht op het begrijpen van het fenomeen van het privégebruik van geweld, inclusief de verschillende verschijningsvormen die de bestaande VN-definitie van huurlingen tarten en daardoor buiten de bestaande reikwijdte van het internationaal recht vallen. Ik vind het geweldig om de wereldwijde bescherming van mensenrechten te ondersteunen en bij te dragen aan de versterking van het internationale juridische kader voor het particuliere gebruik van geweld in vredes- en conflictsituaties.”

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)