HomeNieuwsUniversiteit Twente onderschrijft manifest tegen seksueel geweld

Universiteit Twente onderschrijft manifest tegen seksueel geweld

Universiteit Twente onderschrijft het manifest ‘Let’s Talk About YES’ van Amnesty International, dat zich richt op het tegengaan van seksueel geweld en het goed begeleiden van slachtoffers ervan. In aanwezigheid van diverse studie-, sport- en studentenverenigingen uit de UT-gemeenschap ondertekende rector magnificus Tom Veldkamp vandaag, op donderdag 8 december 2022, het manifest. Reeds zestien Nederlandse hoger onderwijsinstellingen in Nederland ondertekenden het manifest, waaronder universiteiten in Amsterdam (VU), Rotterdam, Leiden en Maastricht, en gisteren ook Saxion Hogeschool.

Ondertekenaars van het manifest beloven zich in te zetten voor het bestrijden van seksueel geweld. Ook beloven zij maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de onderwijsinstelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming.

Voorafgaand aan de ondertekening gingen vertegenwoordigers van diverse besturen van studie-, sport- en studentenverenigingen met elkaar in gesprek over hoe iedereen binnen de UT-gemeenschap een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van seksueel onacceptabel gedrag of geweld, bijvoorbeeld door extra aandacht te hebben voor signalering en voorlichting, maar ook in het bieden van hulp en ondersteuning van slachtoffers. Zo worden slachtoffers goed begeleid naar professionele hulpstructuren en krijgen ze ondersteuning bij bijvoorbeeld het doen van aangifte. Tijdens de bijeenkomst worden ideeën uitgewisseld en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk besproken.

Vorig jaar juni kwam Amnesty International met haar bevindingen uit het onderzoek naar seksueel geweld tijdens de studietijd. De alarmerende uitkomsten van dat onderzoek zijn door de UT expliciet meegenomen in de gesprekken over het realiseren van een stevige, gezamenlijke aanpak op dit thema.

Rector Magnificus Tom Veldkamp: “In onze gesprekken in het afgelopen jaar kwam naar voren dat we al best veel doen op dit thema. Maar soms moet het ook wat zichtbaarder zijn: het moet voor slachtoffers bijvoorbeeld meteen duidelijk zijn bij wie ze terecht kunnen als ze te maken krijgen met seksueel geweld en ze moeten geen drempel ervaren. Het tegengaan van seksueel geweld is een verantwoordelijkheid die we samen hebben, dat vraagt continu aandacht. We willen een prettige en veilige studie-, werk- en leefomgeving bieden voor iedereen.”

Meer informatie over wat je kan doen als je te maken krijgt met seksueel geweld of ander grensoverschrijdend gedrag vind je op www.utwente.nl/socialsafety.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)