Foto: Ryan Ferengja

Zie Nieuws

“Motivatie is de belangrijkste aanjager van innovatie” Vijf jaar Dutch Student Investment Fund

In 2016 werd het Dutch Student Investment Fund (DSIF) opgericht. Eerder dit jaar vierde het zijn vijfjarig bestaan. DSIF was het eerste fonds in Europa dat volledig door en voor studenten wordt gerund en investeert tot 50.000 euro in door studenten, promovendi of pas afgestudeerden opgerichte startups in de vroegste stadia van hun bestaan. Keabetswe Tenyane, voorzitter van DSIF, kijkt terug op de weg die tot op heden is afgelegd.

Hoe succesvol is DSIF in de afgelopen jaren geweest?

“In de afgelopen vijf jaar is DSIF enorm gegroeid. Tegenwoordig hebben we niet alleen partners uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Dit netwerk richt zich op diverse noodzakelijke elementen waar het gaat om de waarde-toevoegende proposities voor startups. Verder leert elk bestuur in de loop van de jaren vele lessen die de sleutel vormen voor de verdere groei en expertise van DSIF. In die jaren hebben we met succes geïnvesteerd in drie aanstormende startups: Clairify, LoCoMoGo en Eden. Zo heeft Clairify zich al van een behoorlijk klantenbestand weten te verzekeren, met inbegrip van CBRE, het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van dienstverlening aan en beleggingen in zakelijk vastgoed, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, een Nederlandse internationale bank en Nexio Projects, een vooraanstaand adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Hun plannen hebben in Het Financieele Dagblad gestaan. Op deze manier groeien we en ontwikkelen we onze ondersteuning en breiden deze uit, samen met ons portfolio van startups.”

Is er een bepaalde investering of startup die eruit springt?

“Elke startup is innovatief en heeft eigenschappen die voor deze startup uniek zijn, dus je kunt niet zeggen dat de ene startup beter is dan de andere. Daarbij komt nog dat de startups in ons portfolio zeer verschillend zijn. Zo werkt LoCoMoGo aan een speelgoedtrein die kinderen leert hoe ze moeten coderen, terwijl Clairify zich richt op de innovatieve slimme sensoren die de luchtkwaliteit en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen meten. Allebei beschikken ze over geweldige teams die onvermoeibaar werken aan het waarmaken van hun ambities. 

Op dit moment zijn we erg trots op de prestaties van de onlangs door ons ondersteunde startup Clairify. Er stond een artikel over in Het Financieele Dagblad. Bovendien behoren de oprichters Wim Kamerman en Felix van den Horst volgens The Next Web (TNW) tot de 500 meest ambitieuze jonge talenten in de Nederlandse digitale scene.”

 DSIF maakt deel uit van een uitgebreid netwerk van dienstverlenende, ondersteunende en financierende organisaties voor startups. Hoe zou je de samenwerking met de anderen beschrijven?

“We nemen deel aan samenwerkingsverbanden met partijen waaraan we waarde kunnen toevoegen en die eveneens waarde toevoegen aan onze activiteiten. Zo is bijvoorbeeld Novel-T één van onze partners die wij bijzonder waarderen. Wij ontvangen zakelijke voorstellen tijdens door hen georganiseerde evenementen, en aan de andere kant raden we startups aan om gebruik te maken van de kennis, het netwerk en de faciliteiten van Novel-T. Daarnaast vormen we ook syndicaten met andere Venture Capitalists; we leggen contact met mensen die advies op het gebied van subsidies kunnen geven en verbinden hen met platforms waarop ze hun zakelijke ideeën kunnen presenteren. We werken voortdurend aan het creëren van een netwerk dat van de grootst mogelijke waarde zal zijn voor startups van studenten.”

Hoe beoordeel je de ideeën voor ondernemen waar studenten mee komen?

“De analyse van startups is gebaseerd op het risico waarmee een investering in de startup gepaard gaat. Daarbij moet je kijken naar factoren als het identificeren en beheersen van risico’s in de startup. Ook nemen we factoren zoals het onderzoek dat nodig was om het idee marktrijp te maken en de strategie voor marktpenetratie in aanmerking. Naast deze eerder genoemde zaken letten we ook op de samenstelling van het team, de motivatie, de gedrevenheid en de discipline. We geloven dat motivatie de belangrijkste aanjager van innovatie is.”

Wat is je advies voor studenten die zich afvragen of het de moeite waard is om de zakelijke kansen voor hun idee te onderzoeken?

“Als DSIF moedigen we startups heel erg aan om de zakelijke kansen voor hun idee te onderzoeken, ongeacht welke twijfels ze hierover hebben. We verlenen bijstand door in elk stadium van de investeringsprocedure feedback te geven. Bovendien werken we met partners als Novel-T en Incubase, die een startup kunnen helpen om hun idee echt klaar te stomen voor de wereld.

Het belangrijkste is wel dat DSIF studentvriendelijk is: we zijn attent op alle mogelijke problemen waar een startup mee te kampen kan krijgen, omdat dit juist de kansen voor groei zijn. Daarom worden ondernemers niet persoonlijk aansprakelijk gesteld in het geval van een faillissement. Zoals Nelson Mandela al zei: ‘Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan wordt.’ Begin dus gewoon, dat is het belangrijkste.”

Wat is je ultieme droom voor de verdere ontwikkeling van DSIF?

“In de eerste plaats zou dat het bereiken van een totaal kapitaal ‎van € 1 miljoen zijn, omdat dat ruimte zou opleveren voor nieuwe kansen voor DSIF en het bereik dat we kunnen hebben. In de tweede plaats is het mijn droom dat DSIF lang genoeg kan bestaan om nog veel meer studenten de kans om te leren te geven die ik heb gekregen enkel en alleen doordat ik deel uitmaakte van de organisatie. In de derde plaats zou ik het succes van de startups in ons portfolio mee willen maken en misschien wel hun traject op weg naar een unicorn startup.”

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)