HomeNieuwsBestrijding van de milieucrisis vanuit de ruimte

Bestrijding van de milieucrisis vanuit de ruimte Hoe biodiversiteit te meten met satellieten

Op dit moment heeft de mensheid te maken met twee grote milieucrises: klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Waar de klimaatveranderingscrisis veel publieke aandacht en financiering krijgt, speelt de tweede zich langzamer op de achtergrond af. Een van de belangrijkste problemen waarmee de biodiversiteitscrisis wordt geconfronteerd, zijn het kleine aantal manieren om de biodiversiteit te monitoren. In een recente publicatie hebben prof. dr. Andrew Skidmore en zijn team bestaande remote sensing producten gekoppeld aan zogenaamde essentiële biodiversiteitsvariabelen (EBV's) om de biodiversiteit met behulp van satellieten te kunnen meten.

Veranderingen in de biodiversiteit kunnen zowel ruimtelijk als in de tijd optreden, waardoor het mogelijk wordt elementen van de biodiversiteit te meten met 'remote sensing'-technieken zoals UAV's en satellieten. Niet al deze veranderingen kunnen echter vanuit de ruimte worden gemeten. "Het is relatief eenvoudig om met een satelliet de bodembedekking in een gebied te meten en ook hoe die in de loop van de tijd verandert. Maar de dichtheid van soorten vanuit de ruimte meten wordt al een stuk lastiger ", legt Skidmore uit.

Het gat overbruggen

Tussen het werk van ecologen en dat van specialisten op het gebied van remote sensing zit een enorm gat. Ecologen weten naar welke EBV's zij moeten zoeken om veranderingen in de biodiversiteit te monitoren, maar beschikken niet over de kennis van 'remote sensing'-wetenschappers over welke dingen er praktisch vanuit de ruimte in kaart kunnen worden gebracht. "Beide groepen moeten het eens worden over de EBV's en de 'remote sensing'-technieken waarop we ons moeten concentreren", zegt Skidmore. Door 'remote sensing'-producten te koppelen aan EBV's verbetert de rapportage over de toestand van de biodiversiteit van lokale tot mondiale schaal.

Remote sensing van biodiversiteit

In zijn publicatie hebben Skidmore en zijn collega's zich geconcentreerd op biodiversiteitsmetingen op basis van satellietgegevens over aardobservatie. Het onderzoek identificeerde bijna 120 biodiversiteitsproducten die kritische informatie over biodiversiteit geven en vanuit de ruimte kunnen worden gemeten. Zo kunnen bijvoorbeeld veranderingen in de functie en structuur van een ecosysteem worden gemeten na bosbranden. Skidmore legt uit: "Bosbranden kunnen alleen in bossen voorkomen, waardoor er een direct verband is met het leven zelf. Ze kunnen ook gemakkelijk door satellieten worden gemeten, waardoor de biologische effecten van brandverstoring een belangrijk remote sensing biodiversiteitsproduct worden."

Meer informatie

Het artikel 'Priority list of biodiversity metrics to observe from space', van Andrew Skidmore et al. is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift 'Nature Ecology & Evolution'. Het artikel kan online worden gelezen. Prof. Andrew Skidmore is plaatsvervangend hoofd van het departement Natural Resources (faculteit ITC). Hij is ook een van onze Featured scientists. Voor meer informatie over Skidmore en zijn werk, zie de UT's Featured Scientists pagina.

DOI: 10.1038/s41559-021-01451-x

prof.dr. A.K. Skidmore (Andrew)
Hoogleraar
K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)