HomeNieuws2 miljoen voor cybersecurityproject van de UT

2 miljoen voor cybersecurityproject van de UT

Een groot onderzoeksproject (‘CATRIN’) rondom internetveiligheid werd recent door wetenschapsfinancierder NWO gehonoreerd met zo’n 2 miljoen euro. UT-onderzoeker Ralph Holz is penvoerder van het project.

Binnen het NWA-programma Cyber Security gaan enkele consortia aan de slag om oplossingen te vinden voor vraagstukken rond internetveiligheid. Één daarvan is het consortia CATRIN van Holz.
De raad van bestuur van NWO kende recent aanvragen van consortia toe die cybersecurity gaan onderzoeken: drie projecten richten zich op governance, twee ook op cryptologische aspecten. Met het onderzoek is in totaal circa 10 miljoen euro gemoeid.

CATRIN

Catrin staat voor Controllable, Accountable, Transparent: the Responsible Internet.
Het doel van CATRIN is om het Responsible Internet op te starten, een nieuw security-by-design concept en uitbreiding van internet dat een hoger niveau van vertrouwen en soevereiniteit mogelijk maakt. Het verandert de internetinfrastructuur van een 'black box' in een ‘glass box’. Het Responsible Internet pakt het probleem van Digitale Soevereiniteit aan. CATRIN integreert technologie, economie en beleidsonderzoek om een eerste operationeel multi-operator Responsible Internet te leveren.

Naast Holz werken meer UT-onderzoekers mee aan het project. Dit zijn: Abhishta Abhishta, Cristian Hesselman, Mattijs Jonker, Bart Nieuwenhuis, Aiko Pras en Anna Sperotto.

Hele keten

Het onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van cybersecurity richt zich op de hele kennisketen, waarin alle wetenschapsdomeinen, vitale infrastructuren en aansprakelijkheidsregimes betrokken zijn. Denk daarbij aan onderzoek naar wet- en regelgeving en naar (internationale) standaarden en normen ten behoeve van een veiliger cyberspace.

Het programma draagt bij aan de doelstelling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, waarin de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland zijn vastgelegd. Aandacht voor een veilig cyberspace in de steeds verder digitaliserende wereld is noodzakelijk gebleken, waarbij inclusie, veiligheid en privacybescherming een belangrijke plaats innemen.

Door in te zetten op governance-onderzoek en specifiek onderzoek voor het veilig en vertrouwd delen van data wordt gestreefd naar toekomstbestendige en dus betrouwbare cybersecurity.

Partners in consortium

Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Waag Society, NLnet Labs, Universität Duisburg-Essen, University of Oxford, RENCI, University of Illinois at Urbana Champaign, University of Kentucky, ESnet/LBNL, University of Kentucky, University of Chicago, George Mason University, Ciena, CTO Group, CAIDA, University of California, Universität der Bundeswehr München, Telefonica Research, SIDN, KPN, TRIMM, SURF.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)