HomeNieuwsStudenten UT begeleiden eindexamenleerlingen

Studenten UT begeleiden eindexamenleerlingen

Pre-U, het Pre-University programma van de Universiteit Twente, doet mee aan het landelijk programma www.studentinzetopschool.nl. Eindexamenleerlingen van 6 vwo en 5 havo kunnen door hun school aangemeld worden voor online 1-op-1 begeleiding door getrainde studenten van de UT. Pieter Boerman, directeur Pre-U: “Op deze manier hopen we ondanks alle coronamaatregelen leerlingen te begeleiden naar hun eindexamen en docenten een steuntje in de rug te bieden.”

Boerman: “Pre-U heeft samen met de UT-opleidingen, ondersteuning door middelbare schooldocenten, de verbinding met de lerarenopleiding & onderzoeksgroep ELAN een stevige infrastructuur om onze studenten adequaat voorbereid en getraind te laten zijn in het geven van kwalitatief hoogstaande begeleiding. Op deze manier maken studenten ook kennis met het werken in het onderwijs. Dit zou op lange termijn weer gunstig kunnen zijn voor het oplossen van het lerarentekort.” 

Twee soorten online begeleiding

Pre-U biedt twee soorten online begeleiding (via Microsoft Teams) aan waarin studenten en leerlingen tot de eindexamens samen kunnen werken aan:

  • Studievaardigheden: hierin helpen de UT-studenten de eindexamenleerling onder meer bij  planning en motivatie. 
  • Schoolvakken: hier helpt de UT-student bij het voorbereiden op de eindexamens van natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde A, B & C, economie, bedrijfseconomie, management & organisatie, maatschappijleer en aardrijkskunde. 

Landelijk platform

Het ministerie OCW heeft een flink bedrag beschikbaar gesteld dat scholen uit kunnen geven aan het beperken van leerachterstanden bij eindexamenkandidaten. Het Ministerie OCW heeft in samenspraak met de VO-raad, VSNU en de universiteiten verzocht hierop te acteren. Als reactie daarop is een landelijk platform opgericht van non-profit initiatieven die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs, specifiek om 1-op-1 (online)begeleiding van eindexamenkandidaten door goed getrainde studenten aan te bieden. De Kwaliteit van de training wordt onder andere gegarandeerd door een goede samenwerking met een universitaire lerarenopleiding. Pre-U is één van de deelnemende initiatieven. Een andere belangrijke gedeelde eigenschap van de initiatieven is dat ze zich allemaal ten doel stellen om op de lange termijn bij te dragen aan het oplossen van het lerarentekort. 

Meer informatie

Wanneer: van 29 maart t/m 10 mei (moment van begeleiding wordt tussen UT-student en leerling afgestemd). Aanmelden van leerlingen voor de begeleiding gaat via de school, die daarvoor aanspraak kan maken op het door OCW beschikbaar gestelde geld. Scholen kunnen voor meer informatie of het aanmelden van leerlingen hier terecht. 

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)