HomeNieuwsNieuwste instroomcijfers laten lichte stijging in het aantal nieuwe studenten zien

Nieuwste instroomcijfers laten lichte stijging in het aantal nieuwe studenten zien

Ruim 4.200 studenten van 80 nationaliteiten zijn dit academisch jaar aan een studie aan de Universiteit Twente begonnen. Dat is een lichte stijging ten opzichte van het jaar 2020-2021, toen net 4.000 studenten zich inschreven. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van 1cHO, het onderwijsdatabestand van Nederland.

Verschil tussen bachelor en master

De instroom van bachelorstudenten is met 9 procent gestegen. Dit academisch jaar zijn ruim 2.800 studenten gestart met een bachelor aan de UT. Daar waar de instroom vanuit Nederland (min 6 procent) enigszins afneemt, is de groei met name toe te wijzen aan het aantal studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER; alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland); dit aantal is meer dan verdubbeld. De instroom vanuit landen buiten de EER is toegenomen met 9 procent.

De instroom in de masteropleidingen is nagenoeg gelijk gebleven. Bijna 1.450 studenten zijn dit jaar aan hun masteropleiding aan de UT gestart. Ook hier is er sprake van een lichte daling van Nederlandse en een toename van studenten vanuit de EER en buiten de EER (resp. 40 procent en 14 procent).

Gevolgen van COVID-19

Ook vorig jaar kende de Universiteit Twente een stijging in het aantal aanmeldingen. Met name het aantal Nederlandse studenten nam toen flink toe. Door beperkingen vanwege COVID-19 kozen zij massaal voor een studie aan één van de Nederlandse universiteiten. De piek van vorig jaar zorgt er voor dat er dit jaar een dalende instroom van Nederlandse studenten zichtbaar is. Dat geldt voor nagenoeg alle universiteiten in Nederland, waarbij het beeld is dat de instroom weer enigszins stabiliseert. Zo kunnen jongeren na het behalen van hun middelbareschooldiploma er weer voor kiezen om een tussenjaar te nemen of te gaan reizen.

De grote toename van studenten van binnen de EER is eveneens deels toe te schrijven aan COVID-19. Zie kozen nu in grotere mate voor een studie in Europa, vanwege reisbeperkingen voor de rest van de wereld. Het aantal studenten van buiten de EER kende afgelopen jaar een dip als gevolg van COVID-19, die studenten verhinderde in het buitenland te gaan studeren. Het aantal inschrijvingen van deze groep is echter nog niet terug op het niveau van voor COVID-19.

Gelijkmatige groei

Sinds 2016 laten de instroomcijfers van de Universiteit Twente steeds een kleine groei zien, zowel bij de bachelor- als de masterstudies. Vinod Subramaniam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente: “Op de arbeidsmarkt is een grote behoefte aan goed geschoold technisch personeel en we voelen als universiteit een verantwoordelijkheid om daarin mede te voorzien. Maar we zien ook dat we langzamerhand de grenzen bereiken van het aantal studenten dat past bij een universiteit als de onze. De groei van de afgelopen jaren ging soms gepaard met groeipijn, als het op plekken sneller gaat dan dat we aan kunnen. Dat hebben we recentelijk kunnen zien bij het kamertekort. En ook hebben we er recent voor moeten kiezen een numerus fixus in te stellen voor de populaire bacheloropleidingen Technical Computer Science en Psychologie. Het bewaken van de grenzen van wat we kunnen en willen, doen we in het belang van kwalitatief hoog academisch onderwijs, een veilige en plezierige studie-omgeving, maar zeker ook de werkdruk voor onze medewerkers.”

Over 1cHO

Het onderwijsdatabestand 1cijferHO is hét bronbestand voor alle cijfers met betrekking tot onderwijs en studenten en komt jaarlijks in januari beschikbaar. Het Ministerie van OCW, DUO, CBS, VH en VSNU werken hierin samen. Hiermee komen cijfers over instroom, ingeschrevenen, diploma’s beschikbaar. Op basis hiervan kunnen rendementen, studieduur en uitval worden berekend.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)