HomeNieuwsUniversiteit Twente werkt aan energiezuinige datacenters

Universiteit Twente werkt aan energiezuinige datacenters

Het Centre for Energy Innovation van de Universiteit Twente zet een 10-jarig onderzoeksprogramma op om het datacenter van de toekomst te ontwikkelen. Ruim 100 UT-wetenschappers zijn betrokken bij het Low-energy Datacenters programma. Samen met partners uit de industrie, waaronder ingenieursbureau Deerns en netwerkbeheerder Alliander, hebben de wetenschappers de ambitie om het energieverbuik van datacenters sterk te verlagen. Het iniatief past binnen het streven van de Europese Unie naar klimaatneutrale datacenters, in lijn met de Europese Green Deal.

Energieverbruik

Het gebruik van datacenters maakt de afgelopen jaren een sterke groei door, bijvoorbeeld door de toename van videostreamingdiensten, thuiswerken en de toename van smart devices. Nederland heeft een leidende positie in de wereldwijde data-infrastructuur: veel datacenters zijn inmiddels in ons land gevestigd en leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. De industrie verbruikt echter veel energie: ongeveer 1% van de wereldwijd opgewekte elektriciteit wordt inmiddels gebruikt door datacenters. Ondanks dat vanuit de sector zelf al sterk is ingezet op energiebesparende maatregelen zullen datacenters naar verwachting in 2030 zelfs zo’n 8% van de opgewekte elektriciteit verbruiken. Nieuwe, fundamenteel andere oplossingen zijn nodig om het energieverbruik verder te verlagen – en op lange termijn zelfs richting energieneutrale datacenters te werken.

Unieke expertise

De Universiteit Twente is in een unieke positie om deze uitdaging aan te gaan. De universiteit heeft expertise in huis op een breed scala aan technologische oplossingen. Zo werken UT-wetenschappers bijvoorbeeld aan AI voor het slimmer -en dus zuiniger- inzetten van de rekencapaciteit van datacenters en koelen van systemen. Ook ontwikkelen UT-onderzoekers slimme materialen voor beter warmtemanagement en efficiëntere data-opslag. Op chipgebied werkt de universiteit aan fotonische chips, die geen warmte produceren en daardoor minder energie gebruiken. Wetenschappers werken verder aan ‘neuromorphic computing’, gebaseerd op neurale structuren in de hersenen, waardoor sommige taken veel efficiënter uitgevoerd kunnen worden dan nu het geval is.

Partners

Naast de eigen expertise is de UT onderdeel van een sterk en groeiend netwerk van partners uit overheid en industrie. Het Low-energy datacenter programma maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van LEAP (Lower Energy Acceleration Program) van de Amsterdam Economic Board. Naast diverse grote, industriele partners zoals Deerns en Alliander werkt de UT ook samen met diverse eigen spinoffs en andere kennisinstellingen. Binnen de Universiteit Twente is het programma onderdeel van het Centre for Energy Innovation (CEI), dat door middel van onderzoek en onderwijs een succesvolle energietransitie ondersteunt.

Meer informatie