Zie Nieuws

Coronavirus-update 29 september 2020

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt snel toe. Reden voor de Rijksoverheid nieuwe maatregelen te nemen om de verdere verspreiding terug te dringen. Deze nieuwe maatregelen, die gisteren zijn aangekondigd, hebben ook invloed op de Universiteit Twente.

Onderwijs wordt voortgezet volgens plan

Het onderwijs wordt als uitzondering genoemd in de maatregelen van het Rijk. Dat betekent dat ook in de komende periode het onderwijs wordt aangeboden zoals gepland. Activiteiten op de campus zoals bijvoorbeeld tentamens, practica en werkcolleges kunnen gewoon plaatsvinden. Dat geldt ook voor afstudeercolloquia en diploma-uitreikingen, echter met een maximum van dertig aanwezigen. Het mag duidelijk zijn dat de geldende algemene hygiëneregels van toepassing zijn en blijven, en dat we er met elkaar scherp op zijn dat iedereen zich hier aan houdt.

Onderzoek

Onderzoek waarvoor je gebruik moet maken van de faciliteiten op de campus, kan je gewoon blijven doen. Uiteraard blijven de bestaande kaders en regels van toepassing. Voor onderzoek waarvoor je niet noodzakelijkerwijs gebruik moet maken van de campusfaciliteiten, vragen we je om thuis te doen.

Ook oraties en promoties kunnen in de komende periode doorgaan. Hiervoor geldt reeds de beperking dat daarbij maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn.

Overige werkzaamheden op de campus

We vragen je extra kritisch te zijn om te kijken of het werken op de campus noodzakelijk is. Voor sommige werkzaamheden is dat duidelijk, bijvoorbeeld omdat deze gerelateerd zijn aan de campus en de faciliteiten. Ook medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen naar de universiteit komen.

Voor andere activiteiten is het minder zwart-wit: daarin moet je gezamenlijk een afweging maken of de aanwezigheid substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van het werk. Zo geldt voor sommige trainingen en cursussen dat deze ook online kunnen worden gehouden, maar dat geldt niet voor alle. Wat betreft teambuildingsactiviteiten waarvoor je graag bij elkaar zou willen komen, vragen wij om deze in ieder geval niet in de komende drie weken te houden.

We hanteren nog steeds het percentage van 40 procent als richtinggevend voor de bezetting, omdat deze is gebaseerd op de capaciteit waarbinnen we ons goed aan de 1,5-meter-afstand-regel kunnen houden.

Beperkingen voor sociale activiteiten voor jongeren

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen onder jongeren sterker stijgt dan de algemene trend. De Rijksoverheid vraagt jongeren extra voorzichtig te zijn en zich te houden aan de richtlijnen. Dat blijkt niet altijd even eenvoudig.

De UT vraagt van studenten dringend om bewust en verantwoord gedrag zowel op de campus als daar buiten. Dat betekent ook het niet houden van activiteiten waarbij de kans groter is dat bezoekers zich niet aan de algemene regels zoals 1,5 meter afstand houden. Zo adviseren we studentenverenigingen op om in de komende periode geen constitutieborrels te houden.

Duur van de maatregelen

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de aanscherpingen van de richtlijnen om het coronavirus in te dammen in eerste instantie gelden voor een periode van drie weken. Daarin wordt gekeken of deze voldoende effect hebben. Hoe beter we ons aan de richtlijnen houden, hoe groter de kans dat daarna weer versoepelingen mogelijk zijn.

Alles over de aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid vind je op hun website. Op de website van GGD Twente vind je alle informatie over testen.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder / persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)