HomeNieuwsIJsbrand Haagsma wordt Special Envoy for Public Affairs bij de Universiteit Twente

IJsbrand Haagsma wordt Special Envoy for Public Affairs bij de Universiteit Twente

Het College van Bestuur heeft IJsbrand Haagsma vanaf 1 november 2020 benoemd als Special Envoy for Public Affairs. De benoeming past in de ambities van Shaping2030, de missie, visie en strategie van de Universiteit Twente. Een van de pijlers van Shaping2030 is ‘Shaping Connections’, de ambitie om nog nauwer samen te werken met maatschappelijke en economische partners.  

IJsbrand Haagsma, nu nog de Secretaris van de 4TU.Federatie, gaat het baanbrekend en challenge based onderzoek van de UT onder de aandacht brengen van de ministeries, de politiek en andere publieke organisaties. Hij zal dat doen in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen in de regio, waaronder Saxion, en het bedrijfsleven. Deze nieuwe functie is een gezamenlijk initiatief van de UT en provincie Overijssel. 

IJsbrand Haagsma (1966) was de afgelopen 8 jaar Secretaris van de 4TU.Federatie. In die periode is de positie van het samenwerkingsverband van de technische universiteiten verstevigd en heeft Wageningen Universiteit zich bij de federatie aangesloten. Haagsma speelde een essentiële rol bij het vraagstuk van de achterblijvende financiering van de technische universiteiten. Mede door zijn inzet is dit vraagstuk nadrukkelijk op de politieke agenda gekomen, resulterend in een structurele verhoging van de bekostiging. Het College van Bestuur is zeer verheugd over de benoeming van Haagsma. Collegevoorzitter Victor van der Chijs: “Het netwerk en de ervaring die IJsbrand Haagsma met zich meebrengt sluit naadloos aan bij wat we in Twente nodig hebben.” 

Als Special Envoy for Public Affairs is Haagsma aangesteld door het CvB en wordt aangestuurd door Geert Dewulf, die sinds april dit jaar is gestart als Chief Development Officer en directeur Strategic Business Development. IJsbrand Haagsma zal nauwe contacten met faculteiten en instituten onderhouden om het UT-onderzoek en -onderwijs onder de aandacht van besluitvormers brengen. Daarbij zal hij intensief samenwerken met de andere organisatieonderdelen die externe verbindingen tot stand brengen. De Special Envoy kan als ambassadeur optreden van grote programma’s waar de UT de lead in neemt en de UT én de regio vertegenwoordigen in onder andere Den Haag.

Geert Dewulf, UT’s Chief Development Officer

“Ik ken IJsbrand Haagsma als een uitstekende verbinder, die vanuit een heldere visie effectief kan opereren. Ik zal intensief met hem samenwerken en kijk daar erg naar uit.

Geert Dewulf, UT’s Chief Development Officer

 

IJsbrand Haagsma

De Universiteit Twente neemt op een aantal wetenschapsgebieden een unieke positie in. De transitieagenda voor Nederland is erbij gebaat dat de UT op die gebieden de lead neemt. Ik kijk ernaar uit om samen met de partners in de regio dit te gaan realiseren.

IJsbrand Haagsma
drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder CvB (momenteel directeur Kennispark Twente a.i.)