HomeNieuwsUniversiteit Twente benoemt Tom Veldkamp als nieuwe Rector Magnificus
Foto Annabel Jeuring

Universiteit Twente benoemt Tom Veldkamp als nieuwe Rector Magnificus

De Raad van Toezicht van de Universiteit Twente heeft professor A. (Tom) Veldkamp benoemd tot nieuwe Rector Magnificus van de universiteit. Tijdens de Dies Natalis, op vrijdag 27 november 2020, zal professor T.T.M (Thom) Palstra het rectoraat overdragen aan Tom Veldkamp. Thom Palstra bekleedt de positie sinds november 2016. Zijn termijn loopt dit jaar af.

Over Tom Veldkamp

Tom Veldkamp (1963) is bijna 10 jaar decaan geweest van de faculteit Geo-information Science and Earth Observation (ITC) van de Universiteit Twente. In april van dit jaar droeg hij het stokje over aan zijn opvolger. Onder leiding van Tom transformeerde het voormalige Internationaal Onderwijs Instituut ITC tot faculteit van de UT. De faculteit neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op het gebied van geo-informatie en aardobservatie, waarbij het onderzoek inmiddels tot de absolute wereldtop behoort in het domein Remote Sensing: in de ARWU Shanghai Ranking prijkt ITC al enkele jaren in de top tien.

In zijn rol als decaan speelde Tom een belangrijke rol in de totstandkoming en ontwikkeling van diverse publiek-private samenwerkingen over de gehele wereld, zowel op het gebied van onderwijs, onderzoek als capacity development. In de afgelopen jaren zijn ook University College Twente (ATLAS) en Pre-U, het onderwijsprogramma voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ondergebracht bij de faculteit en werd de nieuwe cross-disciplinaire en challenge-based masteropleiding Spatial Engineering geïnitieerd. Tom vervulde tevens een voorname rol in enkele universiteitsbrede initiatieven, waaronder recentelijk in de Stuurgroep Instellingstoets.

Tom heeft een indrukwekkende staat van dienst als wetenschapper. Hij heeft gestudeerd en is gepromoveerd aan Wageningen University, waar hij in 2002 werd benoemd tot hoogleraar en hoofd van de vakgroep Soil Inventory and Land Evaluation (later Chair Land Dynamics). Zijn werk is meer dan 21 duizend keer geciteerd in andere wetenschappelijke publicaties en Tom is internationaal een veelgevraagd spreker voor diverse multi- en interdisciplinaire onderwerpen op het gebied van aardwetenschappen.

Reacties

Anton Schaaf, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente: “We zijn als Raad van Toezicht trots een nieuwe Rector Magnificus uit eigen geledingen te mogen benoemen. Tom Veldkamp heeft grote bestuurlijke ervaring, brengt een relevant internationaal netwerk mee en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de faculteit ITC tot een eigentijdse faculteit, met onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit en grote maatschappelijke relevantie.”

Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur: “We verwelkomen Tom Veldkamp graag in ons midden. Voor ons liggen een ambitieuze strategische agenda en grote uitdagingen, zeker gegeven de ontwikkelingen als gevolg van Covid-19. Het is zeer prettig dat Tom al na de zomer meekijkt bij diverse vraagstukken van het College van Bestuur, zodat hij na de rectoraatwissel voortvarend invulling kan geven aan zijn nieuwe rol. Mirjam Bult en ik kennen Tom als een prettige en effectieve bestuurder en we verheugen ons op de samenwerking. Welkom aan boord, Tom.”

Tom Veldkamp over zijn benoeming: “ik ben vereerd om deze verantwoordelijke taak de komende jaren te mogen vervullen. Ik kijk er naar uit om gezamenlijk met de UT-gemeenschap de doelstellingen van Shaping2030 te realiseren. Daarbij zullen we ook de ‘nieuwe werkelijkheid’ zullen moeten incorporeren. Ik kan doorbouwen op het degelijk fundament dat Thom Palstra heeft gelegd, waarbij we als UT een stevige positie in de regio hebben en internationaal succesvol samenwerken aan grote maatschappelijke vraagstukken.”

Thom Palstra, zittend Rector Magnificus: “Ik ben zeer verheugd met de keuze van Tom Veldkamp als mijn opvolger. Ik heb uitermate prettig samengewerkt met Tom in zijn hoedanigheid als decaan van de faculteit ITC. Ik heb Tom leren kennen als iemand bij wie integriteit en constructieve samenwerking hoog in het vaandel staan. Hij is een uitstekend wetenschapper en een ervaren bestuurder die weet hoe hij ideeën tot uitvoering kan brengen.”

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)