Zie Nieuws

Covid-19 update 4 juni 2020

Het is inmiddels twee weken geleden dat we voor het laatst hebben bericht over de stand van zaken rond Covid-19. Het zegt iets over de situatie waarin we langzamerhand komen: een geleidelijke en beperkte herstart van activiteiten op de campus, die vooral op het niveau van faculteit, vakgroep, afdeling of dienst wordt voorbereid. Daar wordt ontzettend hard gewerkt om één en ander voor elkaar te krijgen. Daar hebben we zeer veel waardering voor.

Uit de lockdown, richting 1,5-meter-universiteit

Nederland komt langzaam uit de Covid-19-lockdown. Er wordt niet alleen ruimte gemaakt voor activiteiten die moeten, maar nu ook voor activiteiten die bijdragen aan ons welzijn. Ook op de UT constateren we een grote behoefte om elkaar weer fysiek te zien en te spreken. Medewerkers missen het contact met elkaar en ze missen het werken op de campus.

Voor een aantal medewerkers geldt dat zij al gebruik maken van de campusfaciliteiten. Vanaf 15 juni willen we ook het werken op de campus mogelijk maken voor medewerkers die problemen ervaren met thuiswerken. Dit zal in eerste instantie kleinschalig zijn, waarbij deze medewerkers voor een beperkt tijdvak of voor specifieke activiteiten naar de campus kunnen komen.

Tevens kunnen incidentele bijeenkomsten op kleine schaal worden gehouden, voor zover deze bijdragen aan het welzijn van en de sociale samenhang tussen medewerkers. Denk daarbij aan kleinschalige overleggen of incidentele werksessies. Thuiswerken blijft de norm.

Het protocol, dat moet zorgen voor een veilige en gezonde herstart, wordt op dit moment verder uitgewerkt. In veel gevallen is sprake van maatwerk, om te zorgen dat we zo effectief en veilig mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden. Dat vraagt ook om een groter beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van alle medewerkers, om te zorgen dat we ons houden aan de landelijk geldende voorschriften en ook zo weinig mogelijk gebruikmaken van bijvoorbeeld het openbaar vervoer, zeker tijdens de spits. Zodra de procedure voor het gebruik maken van de campusfaciliteiten bekend is, wordt dat gecommuniceerd via de medewerkersportal.

Roadmap naar de volgende fase

In de komende periode kunnen we stapsgewijs meer activiteiten op de campus toelaten. Dat geldt zowel voor onderzoek als onderwijs als andere activiteiten. Dat is geen gebaand pad; gaandeweg zullen we moeten ontdekken wat er kan en mag en hoe we dat moeten doen.

Sinds 2 juni is de bibliotheek in de Vrijhof geopend; daar is een beperkt aantal werkplekken beschikbaar voor studenten. Reserveren is noodzakelijk. Een beperkt aantal studentenorganisaties kan weer terecht in de Bastille, op het Watersportcentrum en in de Pakkerij. Er worden pilots gedraaid met het houden van promoties op de campus, om te bezien of dit daarna op grotere schaal kan worden doorgevoerd. Ook wordt deze week het gebruik van de lab-faciliteiten verder uitgebreid, tot circa 40 procent van de reguliere capaciteit. Uit de ervaringen van de afgelopen weken blijkt dat dit goed kan binnen de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Onderzoekers met vragen hierover kunnen terecht bij hun leerstoelhouder.

We hebben de voorgenomen (her)start van diverse activiteiten in een overzicht vervat. Dit overzicht is niet uitputtend, maar geeft inzicht in een aantal belangrijke stappen.  

Covid-19 roadmap

Beter zicht op de situatie vanaf 1 september

De verdere versoepeling van de nog bestaande restricties geeft ook beter zicht op wat we er met ingang van het aankomende academisch jaar wel en nog niet kan op de campus. De intentie is dat flink meer onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op de campus kunnen plaatsvinden, optimaal gebruikmakend van onze uitgestrekte campus en de vele faciliteiten.

Daarbij zoeken we naar een goede balans tussen alle gebruikers en activiteiten. We zullen daarbij in ieder geval een hoge prioriteit geven aan de nieuwe lichting eerstejaars die we op de UT verwelkomen. Een warm en persoonlijk welkom is een belangrijke randvoorwaarde om de studie goed te kunnen starten.

Ook is het voor zowel medewerkers als studenten belangrijk tijdig te weten waar zij aan toe zijn. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op wat er van hen gevraagd wordt. Op dit moment wordt door betrokkenen vanuit diverse diensten en faculteiten gewerkt aan een kader dat meer houvast moet geven voor de periode vanaf 1 september. In de komende weken hopen zij dit kader af te ronden, waarna we specifieker kunnen plannen op wat wel en niet kan op de campus.

Internationale uitwisseling in het eerste semester

In de vorige mailing informeerden we je reeds over internationale uitwisseling: als universiteit vinden we internationale uitwisseling – zowel inkomende als uitgaande - een waardevol onderdeel van de studie. Tot de start van het nieuwe academisch jaar faciliteren we geen internationale exchange.

We hebben goede hoop dat de situatie dan weer zo is dat studenten een deel van hun studie in het buitenland kunnen verblijven. Dat geldt zowel voor UT-studenten die naar het buitenland willen als voor studenten aan buitenlandse instellingen die naar de UT willen.

Aangezien er voorlopig onzekerheid is over reizen naar het buitenland, is UT-studenten gevraagd zich tevens aan te melden voor een alternatieve minor in Nederland. Studenten die dat nog niet hebben gedaan, kunnen contact opnemen via minor@utwente.nl.

Op www.utwente.nl/nl/corona hebben we all informatie over de ontwikkelingen rond Covid-19 gebundeld. Mocht je een vraag hebben waarvan het antwoord daar niet te vinden is? Stuur een mailtje met je vraag naar info@utwente.nl.  

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (a.i.) / Persvoorlichter