Zie Nieuws

Stimulering onderzoeksprogramma's door 'OP Oost'

Onderzoek naar de kweek van stamcellen,  een nieuw meetinstrument voor fysiotherapie, dunne coatings van betere kwaliteit. Het zijn drie onderzoeksprojecten die een subsidie ontvangen vanuit het Europese programma OP OOST waarin de provincies Overijssel en Gelderland samenwerken met de Europese Unie. Voor elk van de onderwerpen is een consortium samengesteld van kennisinstellingen en bedrijfsleven.

OP Oost, het ‘Operationeel Programma Oost’, stimuleert ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. OP Oost helpt ook bij de vorming van netwerken met andere ondernemers en kennisinstellingen. Met elk van de projecten is zo'n 2,5 miljoen euro gemoeid.

Kweek stamcellen

Het project Geavanceerde microcarrier voor kweek van induced pluripotent stem cells ontwikkelt een nieuw type 'microcarrier' dat geschikt is voor de kweek van gespecialiseerde stamcellen. Bij veel ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, Alzheimer en Parkinson bieden stamcellen uitkomst. Zij kunnen zich specialiseren tot voor de ziekte relevante celtypen. In het lab kan zo het effect van geneesmiddelen bepaald worden. Het consortium bestaat, naast de UT (TechMed Centre), uit: IamFluidics (Enschede), Scinus Cell expansion (Utrecht), River Biomedics (Enschede). 

Revalidatie na knieoperatie

Het project INSTANTane ontwikkelt en test een meetinstrument voor de revalidatie na een knieoperatie. Dit instrument meet de bewegingen van revaliderende patiënten. De bewegingsanalyse helpt de fysiotherapeut bij het behandelplan. Dit zal het resultaat van de behandeling verbeteren, de behandelduur verkorten en de behandelkosten verminderen.

Het consortium bestaat, naast de UT (TechMed Centre), uit Roessingh Research and Development (Enschede), Stichting Saxion (Enschede), Gable Systems (Hengelo) en Maatschap Topvorm Twente (Enschede). Met het project is 2,3 miljoen euro gemoeid.

Kwaliteit van dunne lagen

Het coaten van oppervlakken met een dun laagje materiaal, zogenaamde dunne-film depositie met Pulsed Laser Deposition (PLD), wordt gebruikt als technologie in onderzoek naar o.a. supergeleiding en kwantumcomputers. Belangrijk in dit proces is de kwaliteit van de dunne film. Hoe hoger de kwaliteit, hoe sneller de geleiding. In het project ‘Next gen Pulsed Laser Deposition' (PLD) wordt een Atomic Force Microscope (AFM) geïntegreerd in het coating-systeem. Een microscopisch kleine naald geeft, tijdens het coaten, informatie over de kwaliteit van de dunne film.  Het consortium bestaat uit: Twente Solid State Technology, SmartTip, Universiteit Twente (MESA+) en Stichting Saxion.

Meer over alle gehonoreerde projecten: de website van OP Oost

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)