Zie Nieuws

Covid-19 update 7 mei 2020

De landelijke cijfers over Covid-19-besmettingen laten een positieve trend zien. Het is het gevolg van het feit dat we ons in de afgelopen weken goed hebben gehouden aan de opgelegde maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Gisteren kondigde het kabinet aan dat er ruimte ontstaat voor geleidelijke versoepeling. Ook werd een doorkijk naar de komende maanden gegeven, onder het voorbehoud dat het aantal besmettingen niet opnieuw toeneemt. We leggen je graag uit wat de aangekondigde versoepeling voor de UT betekent.

Thuiswerken ook in de komende periode

Wij begrijpen dat iedereen graag weer zo veel als mogelijk op de campus aan de slag wil. Maar ook in de komende periode werkt Nederland zo veel als mogelijk thuis. De Rijksoverheid roept daar nadrukkelijk toe op. Dat geeft ruimte om ook andere activiteiten weer mogelijk te maken, en is nodig om het openbaar vervoer niet onnodig te belasten.

Dat principe geldt ook voor de UT: als we thuiswerken voortzetten in de situaties waarin dat kan, ontstaat er de mogelijkheid om activiteiten waarvoor dat niet kan sneller weer te accommoderen op de campus. Dat geldt voor onderzoek in de laboratoria, maar ook voor onderwijsactiviteiten waarvoor gebruik van de campusfaciliteiten echt noodzakelijk is.

Er is reeds op beperkte schaal gebruik van de lab-faciliteiten op de campus mogelijk. Zo faciliteren we al wel enig kritisch en urgent onderzoek, maar is bijvoorbeeld nog geen onderzoek ten behoeve van bachelor- en masteronderwijs mogelijk. In de loop van de komende weken en maanden streven we ernaar het gebruik geleidelijk uit te breiden, met inachtneming van alle richtlijnen en adviezen over veiligheid en gezondheid.

Dat is een complexe puzzel: het veilig gebruik maken van de laboratoria is een breed vraagstuk, waarbij gebruik van het ene lab van invloed is op wat er kan en mag in een ander lab, en waarbij onderzoek wordt geprioriteerd. Bovendien moet een aantal vraagstukken in samenhang worden bezien, bijvoorbeeld de totale hoeveelheid aanwezige personen en de beschikbaarheid van voldoende bhv’ers.

Meer ruimte voor sport, cultuur en bibliotheken

In de nieuwe richtlijnen van het Kabinet krijgen ook sportaccommodaties, cultuurvoorzieningen en bibliotheken de mogelijkheid weer open te gaan voor een groter publiek, onder strenge voorwaarden. Op dit moment vertalen we deze voorwaarden naar de situatie van de UT, zodat we ook weer een aantal activiteiten kunnen laten doorgaan op de sportvelden, in de Vrijhof en de bibliotheek.

On campus, als het kan. Online, omdat het kan

Eerder deze week lanceerden de universiteiten en de VSNU gezamenlijk de campagne ‘on campus, als het kan. Online, omdat het kan’. De UT gaat proberen na de zomer zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan te bieden op de campus. We zijn realistisch in wat er mogelijk is en houden rekening met het feit dat beperkingen nog wel even kunnen voortduren.

Fysiek onderwijs vinden we belangrijk omdat ons onderwijsconcept sterk leunt op veel samenwerken in kleine groepen en intensief contact tussen docenten en studenten. Daarom zullen we ook na de zomer juist ook online onderwijsvormen blijven aanbieden waar dat kan. Daarmee maken we namelijk ruimte voor activiteiten die we wel op de campus moeten of willen doen. We gebruiken de ervaringen van de afgelopen maanden waarin we veel onderwijs digitaal hebben aangeboden. In het bepalen wat we op de campus doen, stellen we prioriteiten. Voor sommige activiteiten is gebruik van de campusfaciliteiten zelfs essentieel; wij zijn immers een technische universiteit. Deze zullen prioriteit krijgen. Denk daarbij aan (onderzoeks-)practica en verschillende toetsvormen.

We moeten creatief zijn in het vinden van manieren om zo optimaal als mogelijk gebruik te maken van onze campus. Dat betekent (online) alternatieven voor hoorcolleges en het flexibel omgaan met openings- en onderwijstijden en beschikbare ruimte. In nauwe samenspraak tussen faculteiten en diensten komen we tot passende en werkende oplossingen.

Alternatief programma voor de Kick-in

We hebben reeds aangekondigd dat de introductieweek niet in haar gebruikelijke vorm zal plaatsvinden. De organisatie ervan is in handen van studenten zelf, die in nauwe samenspraak met de universiteit werken aan een aantrekkelijk alternatief, deels online en hopelijk deels met activiteiten die veilig kunnen worden georganiseerd. We zijn een universiteit met een zeer actief studentenleven, en het creëren van een ‘sociaal netwerk’ zien we als een belangrijk onderdeel van de studie-ervaring. 

Meer informatie

We hopen je op deze wijze wat meer inzicht te hebben gegeven in de ontwikkeling voor de komende weken. Mocht je verdere vragen hebben, stuur ze naar ons per e-mail: info@utwente.nl. Op www.utwente.nl/nl/corona hebben we de meest gestelde vragen gebundeld.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)