HomeNieuwsBedrijven onvoldoende bewust van 21e-eeuwse digitale vaardigheden

Bedrijven onvoldoende bewust van 21e-eeuwse digitale vaardigheden

Dat zegt Dr. Mirjam Koehorst naar aanleiding van haar promotieonderzoek dat ze afgelopen vrijdag succesvol verdedigde. Werkplekken die veel 21e-eeuwse vaardigheden vragen, zoals communiceren, kritisch denken en creativiteit hebben vaak te weinig aandacht voor het digitale aspect van deze vaardigheden.

21e-eeuwse digitale vaardigheden combineren cognitieve vaardigheden zoals communicatie, samenwerken en kritisch denken met een digitale component. “Iemand die goed met computers kan omgaan is niet per se goed in digitale communicatie”, aldus Koehorst, “Hoewel veel leidinggevenden aangeven digitale vaardigheden belangrijk te vinden, worden ze nog te vaak als los onderdeel binnen alle 21e-eeuwse vaardigheden gezien.” Pas als bedrijven zich bewust zijn dat digitale vaardigheden in de 21e-eeuwse vaardigheden geïntegreerd zijn, kunnen ze deze vaardigheden verder ontwikkelen.

Verbeterpunten

Volgens Koehorst kunnen organisaties de ontwikkeling van 21e-eeuwse digitale vaardigheden ondersteunen door met een aantal aspecten rekening te houden. Zo kan de samenstelling van de teams binnen het bedrijf de ontwikkeling van de vaardigheid digitaal samenwerken verbeteren. “Organisaties doen er goed aan gevarieerde teams te maken. Werknemers in teams met gevarieerde disciplines bezitten vaker verbeterde digitale samenwerkings- en creatieve vaardigheden”, aldus Koehorst.

Een transformationele manier leiding wordt gegeven had een positieve invloed op het digitaal probleemoplossend vermogen van medewerkers. In deze vorm van leiderschap stimuleren leidinggevenden hun werknemers om creatief en innovatief te zijn. Dit doen ze door hun werknemers te coachen en een rolmodel te zijn.

Ook is het volgens Koehorst van belang dat er voldoende digitale middelen aanwezig zijn. Veel participanten van haar onderzoek gaven dan ook aan niet op ICT te willen bezuinigen. “Participanten zeiden dat bezuinigingen op ICT mogelijk veel frustraties opleveren die uiteindelijk weer tijd, energie en geld kosten”, aldus Koehorst. Hierbij is het echter ook van belang dat de organisatie een positieve houding hanteert ten opzichte van het gebruik van ICT en medewerkers hierin stimuleert.

Onderzoek

Om te onderzoeken wat bedrijven kunnen doen om de 21e-eeuwse digitale vaardigheden van hun medewerkers te ontwikkelen nam Koehorst verschillende enquêtes en interviews af bij professionals in de creatieve industrie. Met de enquêtes achterhaalde ze welke organisatorische factoren van invloed waren op de 21e-eeuwse digitale vaardigheden van werknemers. Door daarna leidinggevenden te interviewen maakte ze inzichtelijk welke mechanismen hierachter schuil gingen en waar die organisaties de ontwikkeling van de 21e-eeuwse digitale vaardigheden van hun werknemers kunnen ondersteunen.

Meer informatie

Mirjam Koehorst was een promovenda in de onderzoeksgroep Communication Science (CS). Haar supervisors waren prof.dr.ing. A.J.A.M. van Deursen en prof.dr. J.A.G.M. van Dijk van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en prof. dr. Jos de Haan van het Sociaal Cultureel Planbureau. Koehorst verdedigde haar proefschrift, getiteld Modernizing Creative Work How organizations in the creative industries can support knowledge workers to develop the skills they need, op 11 december. De digitale versie van het proefschrift is hier te downloaden.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)