HomeNieuwsRemote sensing van gewaslegering

Remote sensing van gewaslegering

Het legeren van gewassen is een groot probleem bij graangewassen en kan leiden tot opbrengstverliezen tot wel 75% bij tarwe. UT PhD-student Sugandh Chauhan toonde een nieuwe op remote sensing gebaseerde benadering aan om de gevoeligheid voor legeren van gewassen in kaart te brengen. De resultaten van haar werk zijn direct relevant voor het bereiken van twee duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Chauhan kreeg voor haar promtie het predicaat cum laude. 

Legering is het buigen van de stengels van graangewassen. Legeren maakt gewassen zoals tarwe zeer moeilijk te oogsten. De buiging kan zowel door genetische als door omgevingsfactoren worden veroorzaakt. Door legering wordt de kwaliteit van het graan dermate verslechterd, dat de waarde ervan omlaag gaat. Bijna realtime informatie over het legeren en de gevoeligheid ervan kan landbouwers helpen om maatregelen te nemen doe voorkomen dat legering plaatsvindt.

Remote sensing

Chauhan onderzocht of data van remote sensing, zoals satellietbeelden, gebruikt kan worden voor het in kaart brengen van de legeringsgevoeligheid in tarwe. De door haar ontwikkelde methode kan niet alleen worden gebruikt als een vroege indicator, maar ook om de datum te detecteren waarop de legering waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. "We ontdekten dat de legeringsgevoeligheid in kaart kan worden gebracht met een nauwkeurigheid van ongeveer 80%", zegt Chauhan.

 

Sugandh Chauhan verzamelt gegevens in een graanveld

Legeringsgevoeligheid

Haar onderzoek werd uitgevoerd op een boerderij in Italië, waar ze gebruik maakte van gegevens van verschillende satellietsensoren, waaronder de Sentinel-1, Sentinel-2 en RADARSAT-2. Ze bracht de gegevens in kaart van bijna 600 ha gebied waar eind oktober 2017 wintertarwe werd gezaaid die op 30 juni 2018 werd geoogst. Een deel van haar onderzoek bestond uit het gebruik van satellietgegevens, om de veiligheidsfactor van het hele gebied in kaart te brengen. Het hele gebied kreeg waardes tussen nul en drie, waarbij de gebieden met minder dan één zeer gevoelig zijn voor legering en de gebieden boven één het minst gevoelig voor legering.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het onderzoek van Chauhan sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Haar werk is direct toepasbaar voor het bereiken van twee doelstellingen onder Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 2: " Geen honger - Beëindig honger en promoot duurzame landbouw". De volgende stap kan zijn om dit onderzoek te integreren in de monitoring van de landbouw om de gevolgen voor de legering te verzachten, de productiekosten te verlagen en de opbrengst van de gewassen en de kwaliteit van het graan te verhogen. "Chauhan’s onderzoek is een grote stap in het begrijpen van de reden waarom legering plaatsvindt", zegt haar supervisor prof. dr. Andy Nelson.

Meer informatie

Sugandh Chauhan was een promovenda in de onderzoeksgroep Natural Resources (NRS). Haar promotor was prof. dr. A.D. Nelson van de Faculteit Geo-Informatie Wetenschap en Aardobservatie (ITC) en haar co-promotoren waren Dr. Roshanak Darvishzadeh (ook ITC) en Dr. Mirco Boschetti (Instituut voor elektromagnetische detectie van het milieu (IREA) in de Nationale Onderzoeksraad van Italië (CNR)). Chauhan verdedigde haar proefschrift, getiteld Remote Sensing Of Crop Lodging: A Multi-Sensor Approach, cum laude op 11 november en heeft een interactieve 'story map' gemaakt om haar onderzoek te visualiseren.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)