Zie Nieuws

Waardevolle verbinding wetenschap en zorgpraktijk

ZGT en de Universiteit Twente (UT) werken nauw samen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg. Deze samenwerking wordt versterkt door de aanstelling van twee medisch specialisten van ZGT als Associate Professor bij de UT.

De aanstelling van deze twee medische specialisten bij de UT is volgens wetenschappelijk directeur Nico Verdonschot van het TechMed Centrum een mooi voorbeeld van hoe de UT in een klinisch netwerk samenwerkt, waarvan het ZGT ook partner is. Een intensieve samenwerking tussen medisch professionals en onderzoekers is van groot belang voor het daadwerkelijk realiseren van impact in de zorg, zoals die bij de UT wordt nagestreefd.

Zorg voor oudere patiënten met een fractuur

Traumachirurg Han Hegeman houdt zich binnen de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica vooral bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumachirurgie bij kwetsbare ouderen: “Doel is om de zorg voor de oudere patiënt met een fractuur te verbeteren door de inzet van nieuwe technieken die de uitkomst van de behandeling kunnen optimaliseren”, licht Hegeman toe. Zo werkt hij aan technologieën die het herstel monitoren en de patiënt begeleiden om zelf de regie te houden in het herstelproces. 

Daarnaast gaat Hegeman door middel van zogeheten machine learning technieken onderzoeken of de uitkomst van een behandeling beter voorspeld kan worden om zo tot betere besluitvorming te komen. “Slim gebruik maken van de grote hoeveelheid aan beschikbare data biedt mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg voor onze (oudere) patiënten nog beter te maken”.

Doorontwikkeling medische beeldvorming

Radioloog Jeroen Veltman gaat zich binnen de faculteit Technische Natuurwetenschappen verder toeleggen op de doorontwikkeling van medische beeldvorming. Hier gaat het met name om het ontwikkelen van beeldvormende diagnostiek en radiologische interventies in het onderzoek naar borst- en prostaatkanker. Voorbeeld hiervan is de biopsierobot bij borstkanker. “Deze nieuw ontwikkelde technieken helpen om bijvoorbeeld afwijkingen in de borst eerder en beter vast te kunnen stellen”, aldus Veltman.

Wetenschap steeds vanzelfsprekender

Beide specialisten zijn al gestart met hun werkzaamheden voor de UT. De eerste ervaringen zijn zeer positief. De meerwaarde van de verbinding tussen de zorg en technologisch onderzoek en onderwijs is al duidelijk merkbaar. Wetenschappelijk denken op de werkvloer in de zorg wordt steeds vanzelfsprekender.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)