HomeNieuwsUniversiteit Twente, Saxion en ROC van Twente zetten zich in voor een lhbti+ inclusieve community

Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente zetten zich in voor een lhbti+ inclusieve community

De lhbti+-werkgroepen van Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente zetten zich er gezamenlijk voor in dat iedereen die in Twente onderwijs volgt, geeft, of er op een andere manier bij betrokken is, zich vrij moet kunnen voelen om openlijk zichzelf te zijn. Op 6 oktober, een paar dagen vóór de internationale ‘Coming Out Day’ en de start van de Enschedese campagne Diversity of Twente, bekrachtigen de Colleges van Bestuur van de drie Twentse onderwijsinstellingen dit in een statement. In deze verklaring is onder andere opgenomen dat zij een inclusieve, veilige, gezonde en inspirerende omgeving zullen creëren voor de lhbti+ studenten, medewerkers en anderen die bij het onderwijs in Twente betrokken zijn.

De instellingen besteden al jaren op hun eigen wijze aandacht aan lhbti+-zaken. Zo organiseerde ROC van Twente activiteiten rondom de Paarse Vrijdag in december en wordt op deze dag de regenboogvlag op diverse locaties gehesen. Th!nk with Pride van Saxion organiseerde rond 11 oktober jaarlijks een inhoudelijk evenement. De Universiteit Twente hees op 11 oktober de regenboogvlag en organiseerde een informeel samenzijn. Daarnaast zijn Saxion en de UT lid van Workplace Pride. Vanaf dit jaar trekken de instellingen gezamenlijk op. Op 6 oktober wordt de verklaring tijdens een live webinar ondertekend.

De instellingen hijsen allen de regenboogvlag en Saxion zet ook dit jaar het gebouw Epy Drost weer in de regenboogkleuren. Bij de UT worden de letters aan de Hengelosestraat omgeturnd tot Diversity of Twente. De onthulling door wethouder June Nods geldt als start van de Enschedese regenboogdagen. 

Verklaring

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren”. De Nederlandse grondwet verbiedt elke vorm van discriminatie, op welke grond dan ook.

In de praktijk daarentegen hebben veel lhbti+-mensen het gevoel dat ze hun ware identiteit moeten verbergen, wat een negatief effect kan hebben op hun mentale en zelfs op hun fysieke gezondheidstoestand. Dit kan vervolgens hun dagelijks functioneren sterk beïnvloeden.

Mensen die vrij zijn, en vooral zich ook vrij voelen te zijn wie en hoe ze zijn, kunnen al hun energie gebruiken voor wat ze willen in hun leven, zoals het volgen van een opleiding of goed presteren in hun werk.

In deze verklaring geven de drie Twentse onderwijsorganisaties ROC van Twente, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente aan dat ze:

  • Gezamenlijk een inclusieve, veilige, gezonde en inspirerende omgeving creëren voor de lhbti+-studenten, -docenten en andere stafleden die bij het onderwijs in Twente betrokken zijn.
  • Daar waar mogelijk actief zullen zoeken naar nationale en internationale samenwerking om een lhbti+-inclusieve studieomgeving te ondersteunen.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)