Nico Alsemgeest

Zie Nieuws

Vier technische universiteiten maken statement met Techrede

De vier technische universiteiten in Nederland, verenigd in de 4TU.Federatie, hebben politiek Nederland wakker geschud met de Techrede, de technologische evenknie van de Troonrede. Met de Techrede vroegen de technische universiteiten meer aandacht voor het belang van technologische innovaties. De tijd dringt meer dan ooit. Innovaties zijn, zeker tijdens de coronacrisis, essentieel gebleken in de transitie naar een veerkrachtige, veilige en duurzame toekomst. De studenten gingen vlak voor de Techrede op bezoek bij premier Mark Rutte en schaarden tal van andere prominenten achter zich.

Het belang van technologische innovaties staat volgens de vier technische universiteiten nog niet voldoende op de (politieke) agenda. Met de Techrede deden de technische universiteiten, in samenwerking met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven, een oproep tot innovatie, actie en samenwerking. Aan de hand van maatschappelijke uitdagingen en crisissituaties werd de essentiële rol van technologische innovaties geduid.

Na een opening door Constantijn van Oranje, Special Envoy bij TechLeap.nl, droegen vier studenten (van elke TU één) de Techrede voor. Namens de UT was dit Robin Weijland, studente Technische Geneeskunde. In de Techrede toonden de studenten met concrete voorbeelden aan dat in tijden van crisis het essentieel is dat een samenleving het vermogen heeft om snel te kunnen ingrijpen, veranderen of meebuigen.

Dringende oproep: 3 voorbeelden

De studenten deden in de Techrede onder meer de volgende, dringende oproepen aan Nederland:

Voeding: minder dierlijk en meer plantaardig
Gedrag van consumenten is belangrijk voor innovaties in de voedselvoorziening. Als consumenten hun eetpatroon aanpassen dan kunnen boeren daar hun bedrijfsvoering op afstemmen en wetenschappers technologieën aandragen die die verandering ondersteunen.

Zorg: kunstmatige Intelligentie is essentieel om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden.
Technologie kan ervoor zorgen dat we veel minder naar de huisarts of het ziekenhuis hoeven.  Tijdens de lockdown zagen we dat online consulten heel goed werken. Maar we kunnen ook onze eigen gezondheid in de gaten houden. Iedereen kent wel zo'n app die je slaapgewoontes, je hartslag of je stappen bijhoudt. Daar is nog veel meer mogelijk. Dat soort slimme monitoring kan ziektes veel eerder opsporen, soms nog voor ze echt doorbreken. Technologie kan een gedeelte van de werkzaamheden van artsen en verplegend personeel overnemen

Oproep: investeer niet in oude technologie

Een ander aspect van de Techrede was het huidige investeringsklimaat. Het Rijk haalt momenteel grote investeringen naar voren. Denk aan infrastructuur, energie en de zorg. Waar veel te weinig aandacht voor is, is het investeren in innovatie om zo de transitie naar een sterker (economisch) Nederland te versnellen. We investeren nog te veel in verouderde technologie. Ook in het Groeifonds is hier te weinig aandacht voor.
Voor beter investeren in innovatie is meer samenwerking tussen R&D-afdelingen van bedrijven en de TU’s nodig. De technische universiteiten vinden dat R&D investeringen moeten doorgroeien van 2,2 naar 3% van het BNP in Nederland, een doel dat al jaren geleden gesteld was. We lopen achter op de landen om ons heen, waar dat aandeel veel hoger ligt. Met name het bedrijfsleven zou een tandje bij moeten zetten.

Louise Fresco: ‘stel duidelijke innovatiedoelen’

“Innovatie moet meer onze cultuur worden, we moeten durven vallen en opstaan en van Nederland meer een proeftuin maken”, zei Louise Fresco, voorzitter van de 4TU en collegevoorzitter van Wageningen University & Research. Fresco deed een oproep voor de komende verkiezingen: “Maak veel duidelijker voor de kiezer wat de innovatiedoelen zijn om daarmee een veerkrachtig en duurzaam Nederland te creëren.” Fresco riep ook op om te accepteren dat innovatie betekent dat sommige dingen een ongewenst effect hebben. “Innoveren is een proces, geen einddoel. We moeten daarin voortdurend bijstellen.”

Nu de Techrede is uitgesproken, zit de missie er nog niet op. Fresco nodigde de studenten uit bij te dragen aan een Deltaplan voor de toekomst. 

Foto's: Nico Alsemgeest

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)