Zie Nieuws

Bergen sturen impact van aardbevingen

Volgens onderzoek van professor Mark van der Meijde sturen bergen de impact van aardbevingen. Dat de topografie van een gebied invloed heeft op de bevingen was al bekend, maar hoe dat ook op lokaal niveau grote verschillen kan veroorzaken is nieuw. De bergen kunnen de bevingen dempen, maar ook juist naar bepaalde plekken sturen waardoor deze krachtiger wordt dan tot nu toe gedacht.

Beving in Kathmandu

Aanleiding voor het onderzoek was de aardbeving in Kathmandu (Nepal) in 2015. Destijds werden er ruim 100.000 doden verwacht, maar dit werden er ‘slechts’ rond de 1.700 in Kathmandu en 11.000 in heel Nepal. Er werd direct veel onderzoek naar gedaan, maar tot nu toe was er nog geen duidelijk antwoord.

Van der Meijde ontwikkelde een model dat zicht focust op de rol van bergen in het gebied. Daaruit bleek dat de twee bergruggen die tussen de aardbeving en Kathmandu liggen een zeer grote invloed hebben gehad. “De topografie in het gebied heeft als het ware de energie ‘gevangen’ en er voor gezorgd dat Kathmandu precies in het gebied lag waar bijna geen energie naar toe ging”, aldus van der Meijde.

Geluk voor Kathmandu

Dankzij het onderzoek wordt duidelijk dat het effect op lokaal niveau veel kan verschillen. Zo heeft Kathmandu ontzettend veel geluk gehad volgens van der Meijde: “Als de aardbeving twintig kilometer meer naar het westen plaatsvond, hadden de bergen juist voor een focus van energie in de Kathmandu vallei gezorgd.” Dan was het aantal doden waarschijnlijk groter dan verwacht.

Meer informatie

Van der Meijde, voorzitter van de onderzoeksgroep Earth Systems Analysis (faculteit ITC),  en zijn collega’s publiceerde hun onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Sensors. Het artikel getiteld The Influence of Surface Topography on the Weak Ground Shaking in Kathmandu Valley during the 2015 Gorkha Earthquake, Nepal is open access en hier te lezen (https://doi.org/10.3390/s20030678).

K.W. Wesselink MSc (Kees)
Communicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)