Zie Nieuws

Ruim een miljoen voor vitale zandige kustversterkingen

Er gaan vier onderzoeksprojecten van start binnen het programma Living labs in the Dutch delta. UT-professor Kathelijne Wijnberg (faculteit Engineering Technology (ET) krijgt ruim een miljoen voor haar onderzoek naar vitale zandige kustversterkingen. De financiering komt van NWO en de Topsector Water.

Grootschalige zandige kustversterkingen zoals de Zandmotor en de Hondsbossche Duinen combineren kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Het project van Wijnberg onderzoekt hoe deze twee doelen ook op lange termijn goed samengaan. “We bestuderen de wederzijdse beïnvloeding van enerzijds gebruik en beheer van deze door de mens aangelegde kusten en anderzijds de natuurlijke landschapsvormende processen als zandtransport, plantengroei en duinontwikkeling.

De resultaten vormen input voor de ontwikkeling van een ontwerptool.Prof. Kathelijne Wijnberg

Die wordt ingezet om samen met gebruikers en belanghebbenden te komen tot ontwerpen en gebruiks- en beheerscenario’s die de lange termijn doelen voor kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit optimaal bedienen.”

De projecten van ‘Living labs in the Dutch delta’ ontwikkelen kennis die de waterveiligheid en de veerkracht van het watersysteem verbetert. Het programma is een samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, ontwikkeld door NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en diverse publieke en private partners binnen het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat NKWK.

Mede-aanvragers:
Dr. M.F. Brugnach UT, dr. J. Limpens WUR, dr. ir. R. van Etteger, dr. ir. T. Terpstra HZ University of applied sciences.
Partners: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Bureau Arens, HKV, H+N+S, Royal HaskoningDHV.

Bron: NWO

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)