HomeNieuwsDefinitieve plek voor Technisch Geneeskundigen

Definitieve plek voor Technisch Geneeskundigen Volwaardige BIG-registratie en declaratiebevoegdheden

Technisch geneeskundigen worden definitief in de Wet BIG opgenomen. Daartoe besloot de Eerste Kamer op dinsdag 23 april jl. op basis van een positieve evaluatie over de toegevoegde waarde van deze beroepsgroep in de zorg. De technisch geneeskundige (in de wet bekend als Klinisch Technoloog) krijgt daarmee officieel de bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van medische handelingen. Bovendien kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen week aan dat de beroepsgroep vanaf 2020 zelfstandig dbc-zorgtrajecten mag openen en consulten kan registreren. 

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) en beide opleidingen (van de Universiteit Twente en het samenwerkingsverband Leiden Universiteit Medisch Centrum, Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC Rotterdam) zijn deze ontwikkelingen belangrijke mijlpalen voor de beroepsgroep en de opleidingen. Het bevestigt de noodzaak voor technisch medisch specialisten als onderdeel van het behandelteam in de zorg. 

Technisch medisch specialisten

Technisch geneeskundigen zijn specialisten die kennis van technologie en geneeskunde combineren. Ze zetten medische technologie veilig en innovatief in voor de diagnose en behandeling van individuele patiënten. Denk aan 3D-beeldvorming om nauwkeuriger te opereren, minimaal invasieve behandelingen van tumoren, of het personaliseren van de ademondersteuning op de intensive care.

Technisch geneeskundigen vormen al tien jaar een belangrijke brug tussen patiëntenzorg, technologie en innovatie. Ze zijn niet meer weg te denken van afdelingen waar met complexe technologie gewerkt wordt. Hun specifieke kennis en bekwaamheden vormen een aanvulling op de kennis en ervaring van de arts en andere disciplines. Het zelfstandig verrichten van medische handelingen is daarin een onmisbare voorwaarde die nu wettelijk is vastgelegd. 

Positieve evaluatie

Technisch geneeskundigen mochten sinds 2014, bij wijze van experiment, al zelfstandig medische handelingen uitvoeren. Een vier jaar durend onderzoek uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS, toonde aan dat dit bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat patiënten zeer tevreden zijn over de door technisch geneeskundigen geleverde zorg. Minister Bruins heeft de aanbevelingen van het evaluatieonderzoek overgenomen, wat resulteerde in deze aanpassing van de wet waarmee de beroepsgroep definitief wordt opgenomen in het BIG-register. 

Declaratiebevoegdheden

In lijn met dit wetsvoorstel maakte de NZa afgelopen week bekend per januari 2020 de poortfunctie toe te kennen aan de beroepsgroep waardoor het voor hen mogelijk wordt zelfstandig dbc-zorgtrajecten te openen en consulten te registreren. De NZa presenteerde recent een reeks maatregelen om medisch-specialistische zorg op de juiste plek mogelijk te maken. Het toekennen van de poortfunctie aan de technisch geneeskundige is daar een wezenlijk onderdeel van. Deze toekenning speelt een belangrijke rol in de inbedding van technisch geneeskundigen in het zorgproces en maakt het mogelijk de verdeling van zorgtaken in samenspraak met andere zorgverleners vast te leggen. 

Zorg van nu en morgen

Met meer dan 400 technisch geneeskundigen in het werkveld, de BIG-registratie en declaratiebevoegdheden in het vooruitzicht, en twee opleidingen in Nederland is de technisch geneeskundige inmiddels een volwaardige zorgprofessional die inspeelt op het toenemend gebruik van technologie in de zorg. Samen met medisch specialisten en alle andere zorgverleners in Nederland levert de technisch geneeskundige een belangrijke bijdrage aan de veilige en hoogkwalitatieve zorg van nu en morgen.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)