HomeNieuwsDuitse en Nederlandse ambassadeur bezoeken UT tijdens Euregio-werkbezoek

Duitse en Nederlandse ambassadeur bezoeken UT tijdens Euregio-werkbezoek

Wie een ruime cirkel rond de campus van de Universiteit Twente trekt, zal die lijn door een groot deel van Duitsland trekken. De Universiteit Twente heeft een lange historie in de samenwerking met de oosterburen en wil daarop graag voortborduren, zo was de boodschap tijdens het bezoek van de Duitse ambassadeur in Nederland, Dirk Brengelmann. Hij bracht samen met de Nederlands ambassadeur in Duitsland, Wepke Kingma, een bezoek aan de Euregio.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

Tijdens het driedaagse werkbezoek gingen de ambassadeurs, onder begeleiding van een brede delegatie uit het grensgebied op bezoek bij diverse grensoverschrijdende samenwerkingen. Op woensdagochtend stond het bezoek aan de campus van de UT op het programma. Mirjam Bult, vicevoorzitter van het College van Bestuur, verwelkomde de Duitse en Nederlandse gasten in de Horsttoren.

De grensoverschrijdende samenwerking is veelzijdig: zowel op het gebied onderzoek, onderwijs als valorisatie zijn er veel raakvlakken. Novel-T directeur Jaap Beernink maakte de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse samenwerking in de kennisintensieve industrie inzichtelijk. Fred van Houten lichtte toe hoe het Fraunhofer Project Center, dat zich vorig jaar op de campus van de UT vestigde een aanjaagfunctie heeft in het verbinden van Duitse en Nederlands op het gebied van smart industry. Dominik Krug richtte zich in zijn bijdrage op de toegevoegde waarde van de internationale samenwerking binnen het Max Planck research institute, eveneens sinds vorig jaar gevestigd op de UT-campus.

DOORONTWIKKELEN

De belangrijkste boodschap tijdens het bezoek was om de kansrijke samenwerking verder te versterken en uit te bouwen: bilaterale samenwerkings- en stimuleringsprogramma’s waarbij barrières op het gebied van administratie en systemen worden geslecht, het verder versterken van de rol van de kennisinstituten voor economische ontwikkeling, zoals het Max Planck research institute en Fraunhofer Project Center bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage kan leveren aan de toekomst van de Nederlandse maakindustrie, en het verduurzamen van onderlinge relaties.

Onlangs besloten de Universiteit Twente en de Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) in Münster tot een gezamenlijke Collaboration Grant, om te stimuleren dat onderzoekers van beide universiteiten elkaar nog nadrukkelijker opzoeken. Dat resulteerde in drie onderzoeksprojecten op het gebied van nanotechnologie, fotonica en energieopslag.

Voor meer foto's van het bezoek kan je terecht op onze Facebook-pagina.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)