Zie Nieuws

Wijngaarden produceren meer dan alleen wijn

Wijnbouw, de teelt van druiven, behoort tot de oudste en meest winstgevende vormen van landbouw. Maar jouw glas Chardonnay wordt ook geproduceerd met behulp van één van de intensiefste vormen van landbouw, die een negatieve impact heeft op de biodiversiteit en de voordelen voor mensen die gegenereerd worden door ecosystemen.

Deze week is het internationale project SECBIVIT (Scenarios for providing multiple ecosystem services and biodiversity in viticultural landscapes) van start gegaan in Wenen. Dr. Nina Schwarz van de afdeling PGM van de faculteit Geo-Informatiewetenschappen en Aardobservatie (ITC) heeft de leiding over een deel van dit drie jaar durende en 1,5 miljoen euro kostende project met partners uit Oostenrijk (Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Biowetenschappen, Wenen), Duitsland (Julius Kühn-instituut – Federaal Onderzoekscentrum voor Cultuurgewassen; universiteit van Göttingen; universiteit Koblenz-Landau), Spanje (Agencia Consejo Superior de Investigaciones Cientificas CSIC), Frankrijk (Frans Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek INRA), Roemenië (universiteit voor Landbouwwetenschappen en Diergeneeskunde, Cluj-Napoca) en de Verenigde Staten (University of California, Davis). Het project wordt bekostigd door een gezamenlijk fonds van het Belmont Forum en het ERA-NET BiodivERsA-netwerk, dat streeft naar het versterken van onderzoek op het gebied van klimaatscenario’s voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Alternatieve vormen van druiventeelt

Het SECBIVIT-project zal diverse modellen ontwikkelen en testen voor het verkennen van alternatieve vormen van druiventeelt waarmee een betere balans verkregen kan worden tussen de productie van druiven, behoud van de biodiversiteit en het leveren van ecosysteemdiensten voor verschillende klimaat- en beleidsscenario’s in diverse Europese wijnbouwregio’s.

Onderzoekers van het ITC zullen in beeld gaan brengen welke invloed de beslissingen van wijnbouwers op het gebied van ongediertebestrijding en bodembescherming in deze scenario’s hebben op de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten. Hiervoor zal Dr. Yang Chen (PGM), in samenwerking met Dr. Schwarz and Dr. Willemen (NRS), ruimtelijk expliciete agentgebaseerde modellen voor het sociaal-ecologische systeem van wijnbouw ontwikkelen. In deze modellen worden wijnbouwers beschreven als agenten die landbouwbesluiten nemen en daardoor de wijngaard en het omringend landschap beïnvloeden.

Naar verwachting beïnvloeden de toestand en veranderingen van de wijngaarden op hun beurt weer de besluitvorming van wijnbouwers. Dr. Chen zal de modellen met belanghebbenden bij wijnbouwgebieden in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Roemenië ontwikkelen. Over één ding zijn de onderzoekers van ITC het eens: “Dit is een droomproject voor iedereen die iets geeft om de natuur, het plattelandsbestaan… en wijn.” 

Zie ook: https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2018/10/six-awards-in-european-call-biodivscen.html