Zie Nieuws

Opening Elastomer Competence Centre

Op 13 februari opent het Elastomer Competence Centre haar deuren op de campus van de Universiteit Twente. Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum en UT-collegevoorzitter Victor van de Chijs verrichten de officiële opening.

Ambitie

Het Elastomer Competence Centre is een unieke samenwerking tussen de vakgroep ETE (Elastomer Technology and Engineering) van de Universiteit Twente en het Polymer Science Park. De nieuwe samenwerking jaagt de innovatie in de rubber- en kunststofindustrie aan met als resultaat: lagere productiekosten, betere en duurzame producten met meer focus op recycling. Daarnaast verlaagt Elastomer Competence Centre drempels voor innovatie door het bieden van interessante onderzoeksmogelijkheden, goede begeleiding van innovatieprocessen en sneller en beter toegang tot kennis. Het resultaat van deze samenwerking levert naar verwachting nieuwe business en nieuwe activiteiten op, die meer werkgelegenheid tot gevolg hebben.

Win-win-win situatie

Bedrijven uit de rubber- en kunststoftechnologie hebben in het Elastomer Competence Centre niet alleen toegang tot zeer hoogwaardige kennis en faciliteiten, ze worden ondersteund en gefaciliteerd bij hun innovatievraag. Ze nemen zowel het resultaat, als ook de bijbehorende kennis mee naar huis. Dat maakt deze samenwerking uniek en een win-win-win situatie. Voor de vakgroep ETE, voor het Polymer Science Park, maar bovenal voor de bedrijven.

De opening vindt plaats vanaf 15.45 uur in gebouw de Horst op de UT. Na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst vertellen verschillende betrokkenen over het initiatief en de toegevoegde waarde voor bedrijven.

Geïnteresseerde media of belanghebbenden kunnen zich melden.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)